Melding over ongewenst gedrag, wat nu?

Nieuws

28/3/2024

-

Jolanda Mulder

Er komt een melding over ongewenst gedrag in de organisatie binnen. Wat nu? In de deze blogpost lees je hoe je, volgens onze vertrouwenspersonen, het beste kunt handelen als werkgever om escalatie te voorkomen en een veilige werkplek te bevorderen.

 

Onze ervaring leert dat na het horen van een melding over ongewenst gedrag of schending van integriteit, meestal direct wordt gehandeld door de werkgever. De 'schuldige' wordt direct geschorst, zonder feiten te controleren en beide kanten van het verhaal te horen. Commotie ontstaat, roddels worden het leven in geroepen en werknemers worden onzeker. Ondanks de goede bedoelingen van de directie, bevordert deze handelswijze de veilige werkplek juist niet.

 

Preventieve maatregelen

Vaak dragen werkgevers pas zorg voor een veilige werkomgeving op het moment dat een melding over ongewenste omgangsvormen of integriteit bij hen binnenkomt. Maar bovenstaande situatie kan gemakkelijk voorkomen worden door preventieve maatregelen te nemen, een vertrouwenspersoon aan te stellen en door blijvend met elkaar in gesprek te gaan.

AndereWending beidt meerdere cursussen aan om de veilige en prettige werksfeer te bevorderen. Kijk hier voor meer informatie en de mogelijkheden.

Lees ook: Zo beperk je sociale arbeidsrisico's

 

In gesprek gaan

Na het binnenkomen van een melding over ongewenst gedrag, kan je als werkgever handelen uit emotie. Het is belangrijk om te beseffen dat een verhaal altijd meerdere kanten heeft en om de melding te plaatsen in de context. Door met elkaar in gesprek te gaan wordt commotie voorkomen en wordt de veilige en open werksfeer bevorderd.

 

Dit is (on)gewenst gedrag op het werk

In het PSA-beleid staat duidelijk omschreven wat de directie als gewenst en integer gedrag ervaart binnen de organisatie, en wat niet. Ook staat hierin aangegeven wat de consequenties zijn, indien werknemers de integriteit schenden of ongewenst gedrag vertonen. Het is van belang dat directies of leidinggevenden hier blijvend met medewerkers over spreken, zodat ze weten wat van hen verwacht wordt. Klik hier om te checken wat valt onder ongewenste omgangsvormen en integriteitsschending op het werk.

Lees ook: Wanneer is verbaal gedrag grensoverschrijdend? 

Extern vertrouwenspersoon inhuren

Werknemers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht indien ze vervelende werksituaties, zoals een situatie over ongewenst gedrag of schending van integriteit, vertrouwelijk en anoniem willen bespreken. Door een extern vertrouwenspersoon in te huren, kunnen werknemers situaties vroegtijdig aankaarten en oplossen, zonder dat de werkgever hiermee belast wordt.

 

Wat doet een extern vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon vangt de werknemer op en neemt de tijd om zonder oordeel te luisteren naar het verhaal. Samen worden mogelijke oplossingen en vooral de gevolgen daarvan besproken. Mocht de werknemer actie willen ondernemen, dan zal de vertrouwenspersoon hem of haar tijdens de gekozen oplossingsroute begeleiden.

 

Een gesprek maakt zoveel meer duidelijk

Wil jij alvast preventieve maatregelen nemen? Of wil je als organisatie een voorlichting voor personeel over dit actuele onderwerp? Neem eenvoudig contact met ons op door te bellen: 06- 2022 88 45 of door te mailen: contact@anderewending.nl

Kijk voor meer informatie op: www.anderewending.nl

Jolanda Mulder

Ik sta positief in het leven, mijn communicatie is helder en ik help graag bij het inzichtelijk maken van arbeidskwesties. Ik ondersteun de werkgever en de werknemer door hun aanspreekpunt te zijn bij werkgerelateerde problemen. Zo zorgen we samen voor een goede sociale structuur binnen uw organisatie.