Cursus - Grensoverschrijdend Gedrag
op de Werkvloer

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

1 op de 5 werknemers ervaart dagelijks grensoverschrijdend gedrag te ervaren op werk, blijkt uit onderzoek van TNO. Condities en omstandigheden op de werkvloer bepalen de mate waarin gedrag tot ongewenst gedrag leidt en de mate van productiviteit van werknemers. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Tijdens de cursus 'grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer' maken we gewenst- en ongewenst gedrag op het werk bespreekbaar en zorgen we ervoor dat een prettige werksfeer binnen uw organisatie behouden blijft.

Wanneer is gedrag grensoverschrijdend?

Om te bepalen of gedrag grensoverschrijdend is, zet je het gedrag en de situatie af tegen de geldende normen. Je hebt wettelijke kaders, zoals de Arbowetgeving. En interne regels, zoals de gedrags- en integriteitscode van de organisatie. Ondanks alle wetten en regels, blijft grensoverschrijdend gedrag voor de meeste mensen een groot, grijs gebied. Want wat de één als grensoverschrijdend ervaart, kan voor iemand anders heel normaal zijn. Grensoverschrijdend gedrag gaat daarom niet om hoe bepaald gedrag wordt bedoeld, maar om hoe een ander dit gedrag interpreteert.

Cursus Grensoverschrijdend Gedrag

Een werkplek wordt als prettig ervaren en grensoverschrijdend gedrag wordt bewezen beperkt, wanneer duidelijk is welk gedrag als gewenst en welk gedrag als ongewenst wordt ervaren binnen de organisatie. Daarom is het belangrijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken.

Tijdens de cursus 'Grensoverschrijdend Gedrag op de Werkvloer' gaan we in gesprek over gewenst- en ongewenst gedrag en geven we medewerkers handvatten om een prettige, productieve en veilige werkomgeving te behouden voor iedereen. Lees hieronder wat we precies behandelen tijdens de cursus en wat de cursus uw organisatie oplevert.

Trainingslocatie: in overleg
Aantal deelnemers: in overleg
Denkniveau: geschikt voor iedereen
Kosten: wij maken graag een offerte voor u

Dit behandelen we tijdens de cursus

Tijdens de cursus 'Grensoverschrijdend Gedrag op de Werkvloer':
- Behandelen we wat ongewenst gedrag is
- Behandelen we de impact van grensoverschrijdend gedrag
- Behandelen we welk gedrag als gewenst en ongewenst wordt beschouwd
- Behandelen we het grijze gebied tussen gewenst en ongewenst gedrag
- Behandelen we de eigen interpretaties en vooroordelen
- Behandelen we ongewenst gedrag d.m.v. eigen voorbeelden op het werk

Dit is het resultaat van de cursus

- Men kan verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag
- Men kan verantwoordelijkheid nemen voor gedrag van collega's
- Men is zich bewust van het belang van een veilige werkcultuur
- Men kan onderscheid maken tussen eigen interpretaties en tussen de ervaringen van collega's
- Men krijgt handvatten voor het effectief aanspreken van ongewenst gedrag op de werkvloer en kan zelf zorgen voor het behoud van een veilige, prettige en productieve werkplek.

Ons gehele cursusaanbod

Naast de cursus 'grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer', geven we ook andere cursussen voor medewerkers, het management en/of de directie. Denk hierbij aan onderwerpen als:

- Cursus Effectieve Communicatie op de Werkvloer
- Cursus Ethische Dilemma's (voor zorgprofessionals)
- Cursus Leiderschap in de Moderne Maatschappij

- Cursus Grensoverschrijdend Gedrag op de Werkvloer
- Cursus op maat. Vertel ons waar u het over wilt hebben