Een interne of externe vertrouwenspersoon aanstellen?

Nieuws

28/3/2024

-

Elise Spiering

Volgens de Arbowet hebben werkgevers de verantwoordelijkheid om psychosociale arbeidsbelasting te beperken en door de Tweede Kamer is de wet aangenomen die stelt dat werkgevers met +10 werknemers verplicht zijn een intern- of extern vertrouwenspersoon aan te stellen. Maar wat is nou de juiste keuze? In dit artikel zetten we de voor- en nadelen van interne- en externe vertrouwenspersonen op een rij.

Voor- en nadelen intern vertrouwenspersoon

Een intern vertrouwenspersoon kent de bedrijfscultuur en werknemers van de organisatie meestal goed. Dit kan de drempel voor medewerkers verlagen om in gesprek te gaan met de interne vertrouwenspersoon over werk gerelateerde problemen.

Omdat deze medewerker een dubbele functie heeft, kan niet iedere medewerker vertrouwenspersoon worden. De inspectiedienst SZW zegt hierover: “De HR-adviseur, leidinggevende, directeur, bedrijfsarts of een lid van de ondernemingsraad kan geen vertrouwenspersoon zijn, omdat een vertrouwenspersoon onafhankelijk dient te zijn. Er mag geen sprake zijn van tegenstrijdige belangen. Dit kan het geval zijn bij posities die beoordelend of hiërarchisch van aard zijn.”

Daarnaast moet de interne vertrouwenspersoon gecertificeerd zijn en de werkgever dient de certificeringskosten, jaarlijkse bijscholingskosten en de jaarlijkse interventiekosten te betalen. Ook moet de interne vertrouwenspersoon -tijdens zijn of haar reguliere werkuren- de tijd krijgen om werkzaamheden die hierbij horen uit te voeren en moet de interne vertrouwenspersoon ontslag bescherming krijgen.

Lees ook: zo beperk je sociale arbeidsrisico'sVoor- en nadelen extern vertrouwenspersoon

Je kunt ervoor kiezen om een organisatie met meerde externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Een extern vertrouwenspersoon kent de werkwijze van de organisatie, de organisatie cultuur en de werknemers minder goed, waardoor er meer afstand is en de drempel hoger kan zijn om in gesprek te gaan. Toch wordt een extern vertrouwenspersoon vaak als prettig ervaren, omdat werknemers naar een onafhankelijk en anoniem aanspreekpunt kunnen gaan om te praten over vervelende werksituaties.

Daarnaast is een extern vertrouwenspersoon al gecertificeerd, lid van de LVV, geregistreerd bij Hobeon, op de hoogte van de wet- en regelgeving en beschikt hij of zij over veel kennis en ervaring over dit vakgebied. Hierdoor biedt een extern vertrouwenspersoon, ten opzichte van een intern vertrouwenspersoon, op een risico- en kostenbesparende manier professionele ondersteuning.

De Externe vertrouwenspersonen van AndereWending zijn betrokken, snappen uw bedrijfscultuur en werken lokaal. Er is altijd een vertrouwenspersoon bij u in de buurt die bij uw bedrijf past.

Lees ook: In deze sectoren komt ongewenst gedrag het meest voor

 

Samenwerking intern- en extern vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersonen van AndereWending werken ook graag samen met de interne vertrouwenspersonen van het bedrijf. Op die manier zorgen we samen dat verzuim beperkt wordt en een prettige en veilige werksfeer behouden blijft. 

 

Lees ook: melding over ongewenst gedrag, wat nu?

Een gesprek maakt zoveel meer duidelijk

Neem eenvoudig contact op met één van onze vertrouwenspersonen door te bellen: 06- 2022 88 45 of door te mailen: contact@anderewending.nl  

Elise Spiering

Zodra mensen met verschillende wereldbeelden door één deur moeten, is het niet vreemd dat frictie ontstaat op de werkvloer. Ik ben geïnteresseerd in ieders eigen en unieke verhaal en help graag met het oplossen en begeleiden van arbeidskwesties.