Over AndereWending

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Onze missie

Het is onze missie om bedrijven te ondersteunen door het aanspreekpunt te zijn voor werkgevers en werknemers. Wij zorgen dat problemen op een laagdrempelige manier bespreekbaar worden gemaakt, waardoor de productiviteit en prettige werksfeer binnen het bedrijf behouden blijven.

Onze visie

Wij geloven dat mensen hun eigen problemen kunnen oplossen, maar merken dat dit steeds minder gebeurt. Wij brengen hier verandering in door actief te luisteren en uit te gaan van sterke punten van de mens, waarbij eigen verantwoordelijkheid een uitgangspunt is.

Ons team

Ik sta positief in het leven, mijn communicatie is helder en ik help graag bij het inzichtelijk maken van arbeidskwesties. Ik ondersteun de werkgever en de werknemer door hun aanspreekpunt te zijn bij werkgerelateerde problemen. Zo zorgen we samen voor een goede sociale structuur binnen uw organisatie.
Jolanda Mulder
Vertrouwenspersoon & Bedrijfscounselor

Ik sta positief in het leven, mijn communicatie is helder en ik help graag bij het inzichtelijk maken van arbeidskwesties. Ik ondersteun de werkgever en de werknemer door hun aanspreekpunt te zijn bij werkgerelateerde problemen. Zo zorgen we samen voor een goede sociale structuur binnen uw organisatie.

Zodra mensen met verschillende wereldbeelden door één deur moeten, is het niet vreemd dat frictie ontstaan op de werkvloer. Ik ben geïnteresseerd in ieders eigen en unieke verhaal en help graag met het oplossen en begeleiden van arbeidskwesties.
Elise Spiering
Vertrouwenspersoon & Bedrijfscounselor

Zodra mensen met verschillende wereldbeelden door één deur moeten, is het niet vreemd dat frictie ontstaan op de werkvloer. Ik ben geïnteresseerd in ieders eigen en unieke verhaal en help graag met het oplossen en begeleiden van arbeidskwesties.

Ik ben geboeid door verschillende belangen van mensen en conflicten die hieruit voort kunnen vloeien. Om tot een bevredigende oplossing te komen, is het uitermate belangrijk om blijvend met elkaar in gesprek te gaan en dingen bespreekbaar te maken. Het is mijn passie om mensen hierbij te helpen.
Herman Tuning
Vertrouwenspersoon & Mediator

Ik ben geboeid door verschillende belangen van mensen en conflicten die hieruit voort kunnen vloeien. Om tot een bevredigende oplossing te komen, is het uitermate belangrijk om blijvend met elkaar in gesprek te gaan en dingen bespreekbaar te maken. Het is mijn passie om mensen hierbij te helpen.

Ik zie geregeld het effect van onder andere miscommunicatie op de werkvloer. Dat maakt het voor mij interessant om mensen te begeleiden in het ontdekken van hun eigen mogelijkheden. Dit helpt mee om een open communicatie structuur binnen het bedrijf te creëren.
Laura Weijs
Vertrouwenspersoon

Ik zie geregeld het effect van onder andere miscommunicatie op de werkvloer. Dat maakt het voor mij interessant om mensen te begeleiden in het ontdekken van hun eigen mogelijkheden. Dit helpt mee om een open communicatie structuur binnen het bedrijf te creëren.

Waarmee kan ik u verder helpen?

De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending