Over AndereWending

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Onze missie

Het is onze missie om organisaties te ondersteunen door het aanspreekpunt te zijn voor werkgevers en werknemers. Wij zorgen dat problemen op een laagdrempelige manier bespreekbaar worden gemaakt, waardoor de productiviteit en prettige en veilige werksfeer binnen het bedrijf behouden blijft.

Onze visie

Wij geloven dat mensen zelf problemen kunnen oplossen, maar merken ook dat dit steeds minder gebeurt. Door actief en zonder oordeel te luisteren en begeleiding en ondersteuning te bieden indien nodig en gewenst, brengen wij hier verandering in. Hierbij gaan we uit van ieders sterke punten en eigen verantwoordelijkheid.

Onze aanpak

Problemen gaan vaak over ingewikkelde situaties en tegenstrijdige belangen. Daarom is uw vertrouwenspersoon regelmatig (op afspraak) op de werkvloer aanwezig. Zo wordt uw PSA-beleid juist uitgevoerd en leren werknemers de vertrouwenspersoon goed kennen, waardoor we open en blijvend met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Ons team

Ik sta positief in het leven, mijn communicatie is helder en ik help graag bij het inzichtelijk maken van arbeidskwesties. Ik ondersteun de werkgever en de werknemer door hun aanspreekpunt te zijn bij werkgerelateerde problemen. Zo zorgen we samen voor een goede sociale structuur binnen uw organisatie.
Jolanda Mulder
Vertrouwenspersoon & Bedrijfscounselor

Ik sta positief in het leven, mijn communicatie is helder en ik help graag bij het inzichtelijk maken van arbeidskwesties. Ik ondersteun de werkgever en de werknemer door hun aanspreekpunt te zijn bij werkgerelateerde problemen. Zo zorgen we samen voor een goede sociale structuur binnen uw organisatie.

No items found.
Zodra mensen met verschillende wereldbeelden door één deur moeten, is het niet vreemd dat frictie ontstaat op de werkvloer. Ik ben geïnteresseerd in ieders eigen en unieke verhaal en help graag met het oplossen en begeleiden van arbeidskwesties.
Elise Spiering
Vertrouwenspersoon & Bedrijfscounselor

Zodra mensen met verschillende wereldbeelden door één deur moeten, is het niet vreemd dat frictie ontstaat op de werkvloer. Ik ben geïnteresseerd in ieders eigen en unieke verhaal en help graag met het oplossen en begeleiden van arbeidskwesties.

No items found.
Ik ben geboeid door verschillende belangen van mensen en conflicten die hieruit voort kunnen vloeien. Om tot een bevredigende oplossing te komen, is het uitermate belangrijk om blijvend met elkaar in gesprek te gaan en dingen bespreekbaar te maken. Het is mijn passie om mensen hierbij te helpen.
Herman Tuning
Vertrouwenspersoon & Mediator

Ik ben geboeid door verschillende belangen van mensen en conflicten die hieruit voort kunnen vloeien. Om tot een bevredigende oplossing te komen, is het uitermate belangrijk om blijvend met elkaar in gesprek te gaan en dingen bespreekbaar te maken. Het is mijn passie om mensen hierbij te helpen.

No items found.
Ik zie geregeld het effect van onder andere miscommunicatie op de werkvloer. Dat maakt het voor mij interessant om mensen te begeleiden in het ontdekken van hun eigen mogelijkheden. Dit helpt mee om een open communicatie structuur binnen het bedrijf te creëren.
Laura Weijs
Vertrouwenspersoon

Ik zie geregeld het effect van onder andere miscommunicatie op de werkvloer. Dat maakt het voor mij interessant om mensen te begeleiden in het ontdekken van hun eigen mogelijkheden. Dit helpt mee om een open communicatie structuur binnen het bedrijf te creëren.

No items found.