Wat we voor
werknemers betekenen

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Gevolgen van ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties

De omgang met collega’s, het management en/of klanten kan veel invloed hebben op je psychische gesteldheid. Zodra het contact gepaard gaat met ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties, kunnen stress, prikkelbaarheid, slecht slapen, angst, lusteloosheid, concentratieproblemen of een verminderde motivatie mogelijke gevolgen zijn. Wellicht ga je hierdoor minder graag naar werk, terwijl je het werk zelf wel leuk vindt. Herken jij je hierin? Maak dan een afspraak met de vertrouwenspersoon.

Hoe je samen met AndereWending vervelende werksituaties beperkt

Als je niet weet hoe je een vervelende werksituatie het beste kunt aanpakken schakel je een extern vertrouwenspersoon in. Hij of zij biedt een luisterend oor, geeft zo nodig advies en biedt begeleiding tijdens de gekozen oplossingsroute. Zonder aan waarheidsvinding te doen. Alles wat besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk.

Als je merkt dat je werk beïnvloed wordt door een ander probleem dan ongewenst gedrag of integriteitskwesties, kun je in overleg met je werkgever een bedrijfscounselor inschakelen. De bedrijfscounselor van AndereWending biedt individuele en oplossingsgerichte begeleiding, waarin we de oorzaak van het probleem zoeken en de situatie inzichtelijk maken. We helpen je om te gaan met de situatie en laten zien hoe je positieve veranderingen kunt bereiken. Ook dit gesprek is vertrouwelijk. Er wordt dus geen verslag of inhoudelijke terugkoppeling naar derden gedaan.

Wat is?

Ongewenst gebruik van email
Misbruik maken van ziekteverzuim
Ongewenst gebruik internet
Valsheid in geschrifte
Oplichting
Diefstal
Lekken van informatie
Achterhouden van informatie
Misbruik maken van informatie
Integriteitsschending
Aannemen / vragen van geschenken
Verlies / diefstal informatie-dragers
Verlies / diefstal informatiedragers
Ongeoorloofde nevenwerkzaamheden
Ongeoorloofde nevenwerkzaam-heden
Fraude
Omkoping
Misstanden
Misbruik van bedrijfsmiddelen
Niet naleven van werkuren
Gebruik / verstrekken drugs of alcohol
Discriminatie door leeftijd
Discriminatie door handicap
Seksueel ongewenst fysiek gedrag
Roddelen
Geweld
Seksuele intimidatie
Verzoeken om seksuele gunsten
Agressie
Verbaal /
non-verbaal gedrag van seksuele aard
Ongewenste
omgangsvormen
Seksuele toenadering
Lastigvallen, bedreiging of aanvallen
Buitengesloten worden
Discriminatie door nationaliteit
Discriminatie door ras
Discriminatie door aard
Discriminatie door politieke gezindheid
Discriminatie door levensovertuiging
Discriminatie door godsdientst

Waarmee kan ik u verder helpen?

De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending