Wat we voor
werknemers betekenen

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Gevolgen van ongewenst gedrag

De omgang met collega’s, het management en klanten kan invloed hebben op je psychische gesteldheid. Zodra het contact gepaard gaat met ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties, kunnen stress, prikkelbaarheid, slecht slapen, angst, lusteloosheid, concentratieproblemen of een verminderde motivatie mogelijke gevolgen zijn. Wellicht ga je hierdoor minder graag naar werk, terwijl je het werk wel leuk vindt. Herken jij je in deze situatie? Neem gerust contact met ons op door te bellen: 06 - 2022 88 45 of mailen: contact@anderewending.nl

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Als je niet weet hoe je een vervelende werksituatie het beste kunt aanpakken schakel je een extern vertrouwenspersoon in. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, luistert zonder oordeel, geeft zo nodig advies en biedt begeleiding tijdens de gekozen oplossingsroute. Alles wat besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk.

Wat doet een bedrijfscounselor?

Wordt jouw werk beïnvloed door een probleem dat zich buiten het werk afspeelt? Dan kun je in overleg met de werkgever een bedrijfscounselor inschakelen. De bedrijfscounselor van AndereWending biedt individuele en oplossingsgerichte begeleiding, waarbij we je helpen je om te gaan met de situatie en je handvatten bieden om positieve veranderingen kunt bereiken. Dit gesprek is vertrouwelijk en er wordt geen verslag of inhoudelijke terugkoppeling naar derden gedaan door de bedrijfscounselor

Wat is?

Ongewenst gebruik van email
Misbruik maken van ziekteverzuim
Ongewenst gebruik internet
Valsheid in geschrifte
Oplichting
Diefstal
Lekken van informatie
Achterhouden van informatie
Misbruik maken van informatie
Integriteitsschending
Aannemen / vragen van geschenken
Verlies / diefstal informatie-dragers
Verlies / diefstal informatiedragers
Ongeoorloofde nevenwerkzaamheden
Ongeoorloofde nevenwerkzaam-heden
Fraude
Omkoping
Misstanden
Misbruik van bedrijfsmiddelen
Niet naleven van werkuren
Gebruik / verstrekken drugs of alcohol
Discriminatie door leeftijd
Discriminatie door handicap
Seksueel ongewenst fysiek gedrag
Roddelen
Geweld
Seksuele intimidatie
Verzoeken om seksuele gunsten
Agressie
Verbaal /
non-verbaal gedrag van seksuele aard
Ongewenste
omgangsvormen
Seksuele toenadering
Lastigvallen, bedreiging of aanvallen
Buitengesloten worden
Discriminatie door nationaliteit
Discriminatie door ras
Discriminatie door aard
Discriminatie door politieke gezindheid
Discriminatie door levensovertuiging
Discriminatie door godsdientst