Zo beperk je sociale arbeidsrisico's

Nieuws

5/3/2024

-

Elise Spiering

Condities en omstandigheden op de werkvloer bepalen de mate waarin gedrag tot ongewenst gedrag leidt en hoe productief werknemers zijn. Dat blijkt uit onderzoek naar risicofactoren en maatregelen intern ongewenst gedrag van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Maar hoe zorg je ervoor dat ongewenst gedrag in jouw organisatie uitblijft?

 

Iedereen in Nederland heeft recht op een (sociaal) veilige werkomgeving in zowel fysiek als psychosociaal opzicht. Beschouwt een werknemer de werkomgeving als sociaal onveilig, dan kunnen verminderde arbeidsproductiviteit en langdurig verzuim gevolgen zijn. Gemiddeld duurt het 293 dagen voordat medewerkers die verzuimen door psychosociale arbeidsbelasting weer aan het werk gaan. Gelukkig zijn er diverse opties om jouw werkplek sociaal veilig te maken.

 

Dit is psychosociale arbeidsbelasting

Onder psychosociale arbeidsbelasting verstaat de Arbowet alle factoren die stress veroorzaken op werk. Deze factoren worden ook wel ongewenste omgangsvormen genoemd. Onder ongewenste omgangsvormen vallen (seksuele) intimidatie, agressie & geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. Op basis van de Arbowet zijn werkgevers verantwoordelijk een PSA-beleid op te stellen om psychosociale arbeidsbelasting te beperken en/of voorkomen op de werkvloer.

Lees ook: Wanneer is verbaal gedrag grensoverschrijdend?

 

PSA-beleid opstellen

Werkgevers zijn verplicht om arbeidsrisico’s op de werkvloer in kaart te brengen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In de RI&E zit ook het PSA-beleid. In het PSA-beleid geeft de werkgever aan hoe psychosociale arbeidsbelasting en integriteitskwesties worden beperkt en/of voorkomen in de organisatie. Ook wordt hierin aangegeven hoe de organisatie handelt indien dit toch voorkomt op de werkvloer. In het PSA-beleid worden duidelijke grenzen aangegeven over wat gewenst gedrag is binnen de organisatie en wat ongewenst gedrag is binnen de organisatie. Met andere woorden; wat kan binnen wel en wat kan absoluut niet? En hoe wordt de opvang en begeleiding van klagers, melders en daders georganiseerd?

 

Sociaal veilige werkplek

Het is van belang dat directies of leidinggevenden regelmatig met medewerkers in gesprek gaan over wat gewenst gedrag is binnen de organisatie en wat niet om ongewenst gedrag te beperken. Maar om hierover in gesprek te kunnen, moet er een veilige sfeer zijn waarin werknemers zich durven uit te spreken. Om een veilige werkplek te creëren voor werknemers en psychische arbeidsrisico’s te verminderen of voorkomen, kun je als werkgever preventieve maatregelen nemen. Zo zijn werkgevers met 10+ werknemers zelfs verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Extern vertrouwenspersoon inhuren

De vertrouwenspersoon dient als onafhankelijk aanspreekpunt, waar medewerkers vertrouwelijk en anoniem terecht kunnen om vervelende werksituaties te bespreken. De externe vertrouwenspersoon luistert naar de werknemer vanuit onafhankelijk oogpunt, bespreekt welke oplossingen mogelijk zijn en biedt begeleiding tijdens de gekozen oplossingsroute. Externe vertrouwenspersonen van AndereWending werken preventief en geven interactieve voorlichtingen aan medewerkers over psychosociale arbeidsrisico’s en hoe werknemers dit zelf kunnen beperken. Op die manier worden grenzen duidelijk en kan een veilige, productieve en fijne werkomgeving gecreëerd worden voor iedereen.  

Een gesprek maakt zoveel meer duidelijk

Herken jij ongewenst gedrag binnen jouw organisatie? Of wil je als organisatie een voorlichting voor personeel over dit actuele onderwerp? Neem eenvoudig contact met ons op door te bellen: 06- 2022 88 45 of door te mailen: contact@anderewending.nl 

Kijk voor meer informatie op: www.anderewending.nl

Elise Spiering

Zodra mensen met verschillende wereldbeelden door één deur moeten, is het niet vreemd dat frictie ontstaat op de werkvloer. Ik ben geïnteresseerd in ieders eigen en unieke verhaal en help graag met het oplossen en begeleiden van arbeidskwesties.