Vertrouwenspersoon
en wetgeving

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Wijzigingen Arbowet 2024

Iedereen in Nederland heeft recht op een (sociaal)veilige werkomgeving. Zowel in fysiek als psychosociaal opzicht. Om arbeidsbelasting beperken, zijn werkgevers volgens de Arbowet verantwoordelijk hier beleid op te voeren en de vertrouwenspersonen en bedrijfscounselors van AndereWending ondersteunen de werkgever met de uitvoering van dit beleid.

De Tweede Kamer stelt hiernaast dat iedere werkgever 10+ werknemers vanaf 2024 verplicht is een ervaren en deskundig vertrouwenspersoon aan te stellen.

Wilt u weten wat we
voor uw bedrijf betekenen?

Neem contact met ons op

Gesprekken

Onze vertrouwenspersonen en bedrijfscounselors zijn bevoegd om gesprekken met werknemers te voeren en indien zij dit nodig achten, tussentijds advies te geven over sociale ontwikkelingen binnen de organisatie aan de betreffende managementlaag.

Geheimhoudingsplicht

Vertrouwenspersoon en bedrijfscounselor hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat besproken wordt, blijft anoniem en vertrouwelijk. Maar ze hebben geen verschoningsrecht, zoals artsen, advocaten of journalisten. Mocht een zaak voor de rechter komen, dan zijn vertrouwenspersonen en bedrijfscounselors verplicht om de besproken informatie te delen.

Juridische kaders voor werkgevers

  • Elke organisatie vanaf 1 werknemer is wettelijk verplicht een beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid) te hebben.
  • Elke organisatie vanaf 1 werknemer is wettelijk verplicht een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) op te stellen.
  • Iedere werkgever met 25+ werknemers moeten de RI&E laten toetsen door een gecertificeerde Arbodienst of Arbodeskundige.
  • Vanaf 2024 is elke organisatie met 10+ werknemers verplicht een ervaren en deskundig vertrouwenspersoon aan te stellen.

Wettelijke kaders
voor werkgever en werknemer

Grondwet

Artikel 1

Eenieder is gelijk voor de wet. Discriminatie is verboden.

Burgerlijk wetboek

Artikel 7:611

Werkgever en werknemer zijn verplicht zich goed te gedragen.

Artikel 7:611

Werkgever moet zorgen voor veilige werkomgeving werknemer.

Artikel 7:658

Werkgever is verplicht werknemer te informeren over risico's die aan het werk verbonden zijn. Hieronder vallen psychische risico's zoals de werksfeer en werkdruk.

Arbowet

Artikel 3.2

Werkgever voert beleid gericht op voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting.

Artikel 5

Werkgever moet een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) maken en een plan van aanpak maken, dat aantoont hoe hij dit gaat uitvoeren.