Vertrouwenspersoon
en wetgeving

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Wijzigingen Arbowet anno 2023

Stress, concentratieproblemen en een verminderde motivatie zijn veelvoorkomende problemen van psychosociale arbeidsbelasting. Deze klachten zorgen op hun beurt voor verminderde arbeidsproductiviteit, ongeoorloofd verzuim, re-integratie, vervangingskosten en in het slechtste geval juridische kosten. Om kosten te beperken, ongewenst gedrag op de werkvloer terug te dringen en een veilige werkomgeving te bevorderen, is een wetswijziging in de Arbowet doorgevoerd die werkgevers met 10+ werknemers verplicht een deskundig en ervaren vertrouwenspersoon aan te stellen.

Wilt u weten wat we
voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op

Gesprekken

Onze vertrouwenspersonen en bedrijfscounselors zijn bevoegd om gesprekken met werknemers te voeren, door te verwijzen naar een externe hulp verlener en om de directie advies te geven over opvallende patronen.

Geheimhoudingsplicht

Een vertrouwenspersoon en bedrijfscounselor hebben geheimhoudingsplicht, maar geen verschoningsrecht zoals artsen, advocaten of journalisten. Mocht een zaak bij de rechter komen, moet de vertrouwenspersoon of bedrijfscounselor dus vertellen wat er tijdens de gesprekken besproken is.

Juridische kaders voor werkgevers

  • Elke organisatie vanaf 1 werknemer is wettelijk verplicht een beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid) te hebben.
  • Elke organisatie vanaf 1 werknemer is wettelijk verplicht een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) op te stellen.
  • Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten RI&E laten toetsen door een gecertificeerde Arbodienst of Arbodeskundige.
  • Vanaf 2023 is iedere organisatie met 10+ werknemers verplicht een ervaren en deskundig vertrouwenspersoon aan te stellen. Dit wordt gecontroleerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Wettelijke kaders
voor werkgever en werknemer

Grondwet

Artikel 1

Eenieder is gelijk voor de wet. Discriminatie is verboden.

Burgerlijk wetboek

Artikel 7:611

Werkgever en werknemer zijn verplicht zich goed te gedragen.

Artikel 7:611

Werkgever moet zorgen voor veilige werkomgeving werknemer.

Artikel 7:658

Werkgever is verplicht werknemer te informeren over risico's die aan het werk verbonden zijn. Hieronder vallen ook psychische risico's zoals de werksfeer en werkdruk.

Arbowet

Artikel 3.2

Werkgever voert beleid gericht op voorkomen en beperken PSA.

Artikel 5

Werkgever moet een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) maken en een plan van aanpak dat aantoont hoe hij dit gaat uitvoeren.

Waarmee kan ik u verder helpen?

De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending