Cursus - Ethische Dilemma's
(zorgprofessionals)

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Of je nou zorgprofessional, bestuurder of leidinggevende bent, iedere dag maken we keuzes waarbij we onszelf afvragen: welk besluit is juist? Tijdens de cursus ‘Ethische Dilemma’s’ krijgen zorgprofessionals kennis om verantwoordelijkheid te nemen voor morele beslissingen en leren zij beredeneren waarom een besluit als ‘juist’ of ‘onjuist' is. Het doel van de cursus is om zorgprofessionals handvatten te bieden om ethisch te kunnen handelen binnen het werkveld, waardoor een prettige en effectieve samenwerking behouden blijft.

Het ‘juiste’ ethische besluit maken

Door ontwikkelingen en nieuwe inzichten wordt de zorg steeds complexer en krijgen zorgprofessionals steeds vaker te maken met moeilijk te beantwoorden vragen. Lastige ethische dilemma’s ontstaan, zodra verschillende waarden – bijvoorbeeld vrijheid en veiligheid – met elkaar botsen. Bij een dilemma schuurt de kwestie bovendien vaak tussen verschillende betrokkenen, omdat de waarden van de cliënt, de familie van de cliënt, de zorgorganisatie en/of de zorgprofessional kunnen verschillen.

Om niet in conflict te komen met belanghebbenden en een prettige en effectieve samenwerking te bevorderen, behandelen we in deze cursus het gedachtengoed van 4 belangrijke ethische stromingen: deugdethiek, deontologie, consequentialisme/utilitarisme en zorgethiek. Dit doen we aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Cursus Ethische Dilemma’s

Tijdens de cursus Ethische Dilemma’s (voor zorgprofessionals) zoomen we in op verschillende ethische stromingen en behandelen we lastige praktijkdilemma’s. Lees hieronder wat we precies behandelen tijdens de cursus en wat de cursus uw organisatie oplevert.

Trainingslocatie: in overleg
Aantal deelnemers: in overleg
Doelgroep: zorgprofessionals, bestuurders, leidinggevenden  
Denkniveau: HBO+
Kosten: wij maken graag een offertevoor u

Dit behandelen we tijdens de cursus

Tijdens de cursus 'Ethische Dilemma’s:
- Behandelen we wat moraliteit inhoudt
- Behandelen we wat ethiek inhoudt  
- Behandelen we persoonlijke overwegingen die keuzes beïnvloeden
- Behandelen we de 4 belangrijke ethische stromingen
- Behandelen we hoe de stromingen ethische besluiten ondersteunen

Dit is het resultaat van de cursus

- Men is zich bewust van het ethisch handelen als zorgprofessional
- Men kan verantwoordelijkheid nemen voor ethische besluiten
- Man kan beredeneren waarom een besluit ‘juist’ of ‘onjuist’ is
- Men heeft inzicht in overwegingen die ethische keuzes beïnvloeden
- Men heeft handvatten om ethisch te handelen binnen het zorgwerkveld

Ons gehele cursusaanbod

Naast de cursus 'Ethische Dilemma’s, geven we ook andere cursussen voor medewerkers, het management en/of de directie. Denk hierbij aan onderwerpen als:

- Cursus Effectieve Communicatie op de Werkvloer

- Cursus Grensoverschrijdend Gedrag op de Werkvloer

- Cursus Leiderschap in de Moderne Maatschappij

- Cursus Ethische Dilemma's (voor zorgprofessionals)

- Cursus op maat. Vertel ons waar u het over wilt hebben