Wat we voor
werkgevers betekenen

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Beperk ziekteverzuim

Volgens de Arbowet hebben werkgevers de verantwoordelijkheid om psychosociale arbeidsbelasting te beperken en/of voorkomen. Hieronder worden alle factoren verstaan die stress veroorzaken op het werk. Om ongewenst gedrag en integriteitskwesties op de werkvloer terug te dringen en een veilige werkomgeving te bevorderen, is een wetswijziging in de Arbowet doorgevoerd die ondernemingen vanaf 10 werknemers verplicht een deskundig en ervaren vertrouwenspersoon aan te stellen.

Externe vertrouwenspersonen, bedrijfscounselors en sparringpartners van AndereWending ondersteunen u en uw werknemers actief met werkgerelateerde problemen. Zo wordt uw PSA-beleid correct uitgevoerd, blijven kosten en verzuim beperkt en blijft een prettige en productieve werkplek behouden.

Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor uw medewerkers die situaties over ongewenste omgangsvormen en integriteit vertrouwelijk willen aankaarten. De vertrouwenspersoon vangt uw werknemer op, luistert zonder oordeel, bespreekt gevolgen van mogelijke oplossingen en begeleidt de medewerker tijdens de oplossingsroute. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk en anoniem.

Bedrijfscounselor

De bedrijfscounselor wordt ingeschakeld door de werkgever als een werknemer problemen op het werk ervaart die niet met ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties te maken hebben. De bedrijfscounselor vangt uw werknemer op, luistert zonder oordeel, bespreekt gevolgen van mogelijke oplossingen en begeleidt de medewerker tijdens de oplossingsroute. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.

Sparringpartner

De sparringpartner is een klankbord voor de ondernemer. De ervaren sparringpartner is onafhankelijk en luistert objectief naar uw idee of probleem. De sparringpartner luistert zonder oordeel en kan vragen stellen zonder aan waarheidsbevinding te doen. Zo wordt uw perspectief verbreed en kunt u doelbewuster uw beslissing nemen. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.

Ziekteverzuim onder werknemers was in 2022 historisch hoog en naar verwachting blijft dit percentage de komende jaren stijgen. Met name normvervaging en psychosociale arbeidsbelasting veroorzaken de hoge verzuimcijfers. 1 op de 5 werknemers geeft namelijk aan dagelijks ongewenst gedrag te ervaren op werk.

Externe vertrouwenspersoon inhuren

De omgang met collega’s, het management en/of klanten kan veel invloed hebben op de psychische gesteldheid van uw werknemers. Zodra het contact gepaard gaat met ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties kan een verminderde arbeidsproductiviteit of ziekteverzuim het gevolg zijn. Om verzuim en de financiële kosten hiervan te beperken, schakelt u de vertrouwenspersoon van AndereWending in.

De externe vertrouwenspersoon luistert naar de werknemer, bespreekt welke  oplossingen mogelijk zijn en biedt begeleiding tijdens de gekozen oplossingsroute, zonder aan waarheidsvinding te doen. Zo kan uw werknemer zelf beslissen hoe deze het probleem gaat aanpakken en blijft hij of zij met een prettig gevoel naar het werk gaan. Alles wat besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk.

Heeft u nog geen PSA-beleid? Dan kijken we hier samen naar.

Bedrijfscounseling

Om uitval en ziekteverzuim te beperken, is het van belang dat problemen die de arbeidsproductiviteit van werknemers beïnvloeden bespreekbaar worden gemaakt en er naar een passende oplossing gezocht wordt. De bedrijfscounselor wordt door de werkgever ingeschakeld en biedt kortdurende en oplossingsgerichte begeleiding, waarbij de werknemer wordt geholpen om positieve veranderingen te bereiken vanuit zijn/haar eigen sterke punten. Dit is een effectieve manier om motivatieproblemen en andere arbeidsgerelateerde problemen op te lossen en de inzetbaarheid van uw werknemer te behouden..

Onze aanpak

Uw werknemers moeten ook voor hun eigen veiligheid en gezondheid zorgen. Aangezien problemen vaak om ingewikkelde situaties en tegenstrijdige belangen gaan, is de vertrouwenspersoon MKB of bedrijfscounselor van AndereWending regelmatig aanwezig in uw bedrijf. De regelmaat van het bezoek helpt om het PSA-beleid uit te voeren en de werknemers leren uw vertrouwenspersoon of bedrijfscounselor op deze manier goed kennen. Dit is belangrijk om open met elkaar in gesprek te kunnen gaan.

Uiteraard maken we met u afspraken over het bezoek en de regelmaat.

Positieve veranderingen

De vertrouwenspersonen, bedrijfscounselors en sparringpartners van AndereWending werken lokaal en zijn daardoor betrokken, hebben ondernemingservaring, zijn bekend met organisatiestructuren in vele sectoren en op de hoogte van sociale wetgeving, zijn gecertificeerd, lid van LVV en geregistreerd in het beroepsregister.

Uw vertrouwenspersoon of bedrijfscounselor adviseert u over de bredere aanpak van problemen die spelen binnen de organisatie en geeft advies over het voorkomen daarvan. Zo zorgen we voor positieve veranderingen binnen uw bedrijf.

Wat wij voor u betekenen

Ondersteuning bij het uitvoeren van uw PSA-beleid

Verzorgen van heldere voorlichting over onze functie binnen uw bedrijf

Eerste opvang bij problemen die werkproductiviteit beïnvloeden

Aankaarten van problemen die anders onbesproken blijven

Hulp om psychisch verzuim te voorkomen

Helder overzicht van anoniem geregistreerde meldingen

Wat wij u opleveren

U voldoet op een kostenbesparende manier aan de wet- en regelgeving

U bent volkomen transparant in de uitvoering van deze verplichting

U brengt sociale rust in uw bedrijf

U heeft expertise op lange termijn in uw bedrijf

U krijgt een overzicht van de sociale ontwikkeling binnen uw bedrijf

U vermindert het risico op loyaliteitsconflicten

Waarmee kan ik u verder helpen?

De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending