Wat we voor
werkgevers betekenen

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Actieve ondersteuning
bij werkgerelateerde problemen

Werkgevers hebben daarom de verantwoordelijkheid om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen. Hieronder worden alle factoren verstaan die stress veroorzaken op het werk. Om deze factoren te beperken en een veilige werkomgeving te bevorderen, stelt Tweede Kamer dat ondernemingen met +10 werknemers verplicht zijn een deskundig en ervaren vertrouwenspersoon aan te stellen.

Vertrouwenspersonen en bedrijfscounselors van AndereWending ondersteunen u en uw werknemers actief met werkgerelateerde problemen. Wij zorgen ervoor dat uw PSA-beleid correct wordt uitgevoerd, verzuim beperkt wordt en zorgen voor behoud van een prettige, veilige en productieve werkomgeving.
Neem gerust contact met ons op door te bellen: 06 - 2022 88 45 of mailen: contact@anderewending.nl

Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor uw medewerkers die situaties over ongewenste omgangsvormen en integriteit vertrouwelijk willen aankaarten. De vertrouwenspersoon vangt uw werknemer op, luistert zonder oordeel, bespreekt gevolgen van mogelijke oplossingen en begeleidt de medewerker tijdens de oplossingsroute. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk en anoniem.

Bedrijfscounseling

De bedrijfscounselor wordt ingeschakeld door de werkgever als een werknemer problemen op het werk ervaart die niet met ongewenste omgangsvormen of integriteit te maken hebben. De bedrijfscounselor vangt uw werknemer op, luistert zonder oordeel, bespreekt gevolgen van mogelijke oplossingen en begeleidt de medewerker tijdens de oplossingsroute. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.

Cursussen

De omgang en communicatie in uw bedrijf bepalen met name of medewerkers het naar hun zin hebben en zich veilig voelen op de werkplek. Onze cursussen zijn voor alle medewerkers en uw bedrijf hoeft geen klant van AndereWending te zijn om een cursus te boeken. De cursussen geven uw medewerkers kennis en kunde om een productieve en prettige werkplek te behouden. Klik hier voor meer informatie en mogelijkheden.

1 op de 5 werknemers ervaart dagelijks grensoverschrijdend gedrag op werk, blijkt uit onderzoek van TNO.  De werkomgeving bepaalt de mate waarin gedrag tot ongewenst gedrag leidt en de mate van productiviteit van werknemers, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Extern vertrouwenspersoon aanstellen

Zodra het contact met collega's, het management of klanten, gepaard gaat met ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties, kunnen verminderde arbeidsproductiviteit en ziekteverzuim gevolgen zijn. Om verzuim te beperken en de veilige en prettige werksfeer te bevorderen, schakelt u de externe vertrouwenspersoon van AndereWending in.

De externe vertrouwenspersoon luistert naar de werknemer zonder oordeel, bespreekt welke oplossingen mogelijk zijn en biedt begeleiding tijdens de gekozen oplossingsroute. Zo kan uw werknemer zelf beslissen hoe het probleem aangepakt wordt en blijft hij of zij met een prettig gevoel naar het werk gaan.

Heeft u nog geen PSA-beleid? Dan kijken we hier samen naar.

Bedrijfscounseling

Om uitval te beperken is het van belang dat problemen die de arbeidsproductiviteit beïnvloeden bespreekbaar worden gemaakt. En dat een passende oplossing gezocht wordt. De bedrijfscounselor wordt door de werkgever ingeschakeld en biedt kortdurende en oplossingsgerichte begeleiding, waarbij de werknemer positieve veranderingen bereikt vanuit zijn/haar eigen kracht. Dit is een effectieve manier om motivatieproblemen en andere arbeidsgerelateerde problemen op te lossen en de inzetbaarheid van uw werknemer te behouden.

Ons cursusaanbod

De omgangsvormen en communicatie die gehanteerd worden op de werkvloer van uw organisatie, bepalen of werknemers de werkomgeving als prettig en veilig beschouwen en zijn van invloed op de arbeidsproductiviteit.

De cursussen van AndereWending bieden de directie, het management en medewerkers door middel van heldere theorie en interactieve praktijkvoorbeelden handvatten om een prettige en productieve werkplek te behouden. Onze cursussen zijn geschikt voor iedereen en u hoeft geen klant van AndereWending te zijn om een cursus te boeken.

Cursusaanbod AndereWending:
- Cursus Effectieve Communicatie op de Werkvloer
- Cursus Grensoverschrijdend Gedrag op de Werkvloer
- Cursus Leiderschap in de Moderne Maatschappij

- Cursus Ethische Dilemma's (voor zorgprofessionals)
- Cursus op maat. Vertel ons waar u het over wilt hebben
Klik hier voor meer informatie en mogelijkheden.

U hoeft geen klant van AndereWending te zijn om een cursus te boeken.

Positieve veranderingen

Vertrouwenspersonen en bedrijfscounselors van AndereWending werken lokaal en zijn daardoor betrokken. Dit vinden we erg belangrijk. Daarnaast hebben we ondernemingservaring, zijn we bekend met organisatiestructuren in vele sectoren en op de hoogte van sociale wetgeving. We zijn gecertificeerd, lid van LVV en geregistreerd in het beroepsregister.

De vertrouwenspersoon of bedrijfscounselor adviseert u over de bredere aanpak van problemen die spelen binnen de organisatie en geeft advies over het voorkomen daarvan. Ook geven we cursussen over veelvoorkomende onderwerpen op de werkvloer. Onze ervaring is gebaseerd op honderden casussen die zich afspeelden in diverse sectoren. AndereWending zorgt voor positieve veranderingen en het behoud van een veilige, prettige en productieve werksfeer in uw bedrijf.

Wat wij voor u betekenen

Ondersteuning tijdens uitvoering PSA-beleid

Verzorgen van heldere voorlichtingen om veilige en prettige werksfeer te bevorderen

Eerste opvang bij werkgerelateerde problemen

Bespreekbaar maken van ongewenste omgang

Ondersteuning HR-team van problemen betreft ongewenste omgang en integriteit

Helder overzicht van anoniem geregistreerde meldingen

Wat wij u opleveren

U voldoet op een kostenbesparende manier aan de verplichte wet- en regelgeving

U bent transparant in de uitvoering van de wet- en regelgeving

U brengt sociale rust en zekerheid in uw bedrijf

U heeft op lange termijn expertise in uw bedrijf

U krijgt overzicht van sociale ontwikkeling van uw bedrijf

U vermindert risico op loyaliteitsconflicten