Cursus - Effectief Leidinggeven
in de Moderne Wereld

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Effectief leidinggeven houdt in; blijven opletten, schakelen en handelen. Als leidinggevenden signalen kunnen opvangen, kunnen zij voorzien in de behoeften van werknemers en in gesprek gaan over hun vragen en problemen. Afhankelijk hiervan wordt de juiste, effectieve leiderschapsstijl bepaald.
Tijdens de cursus ‘Effectief Leidinggeven in de Moderne Wereld’ krijgen leidinggevenden kennis over de kenmerken en voor- en nadelen van verschillende leiderschapsstijlen en krijgen zij handvatten om een leiderschapsstijl effectiever in te zetten en zo de prettige en productieve werkomgeving te bevorderen.

Waarom is effectief leidinggeven
juist nu zo belangrijk?

De wereld verandert in rap tempo. De levensinstelling en werkhouding van de huidige generatie werknemers is anders dan twintig jaar geleden en deze werknemers vragen om een andere leiderschapsstijl. Het is belangrijk dat leidinggevenden weten hoe zij ervoor zorgen dat Millennials (generatie Y) en Digital Natives (generatie Z) effectief samenwerken met generatie X en hoe zij deze generaties kunnen bereiken en motiveren.

In de cursus behandelen we verschillende leiderschapsstijlen aan de handvan 3 invloedrijke leidinggevenden: Kenneth Blanchard, Eckard Wintzen en Stephen Covey, waarna we dieper ingaan op situationeel leiderschap, persoonlijk ondernemerschap en de eigenschappen van effectief leiderschap. Dit doen we aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden.

Cursus Effectief Leidinggeven

Tijdens de cursus ‘Effectief Leidinggeven in de Moderne Wereld’ zoomen we in op verschillende invalshoeken ennemen we diverse leiderschapsstijlen onder de loep. Lees hieronder wat weprecies behandelen tijdens de cursus en wat de cursus uw organisatie oplevert.

Trainingslocatie: in overleg
Aantal deelnemers: in overleg
Denkniveau: geschikt voor iedereen
Kosten: wij maken graag een offerte voor u

Dit behandelen we tijdens de cursus

Tijdens de cursus ‘Effectiefleidinggeven in de Moderne Wereld’: 
- Behandelen we wat leiderschap is
- Behandelen we de soorten leiderschap
- Behandelen we welk effect leiderschap heeft op diverse generaties
- Behandelen we vooroordelen van leiderschap
- Behandelen we leiderschap aan de hand van eigen voorbeelden

Dit is het resultaat van de cursus

- Men kan eigen leiderschap objectief herkennen
- Men kan leiderschap toepassen voor diverse doelgroepen
- Men is zich bewust van het effect van diverse leiderschapsstijlen
- Men kan onderscheid maken tussen eigen interpretatie en ervaringen van collega's
- Men heeft handvatten om effectief leiding te kunnen geven

Ons gehele cursusaanbod

Naast de cursus ’Effectief Leiderschap in de Moderne Wereld’, geven we ook andere cursussen voor medewerkers, het management en/of de directie. Denk hierbij aan onderwerpen als:

- Cursus Effectieve Communicatie op de Werkvloer

- Cursus Ethische Dilemma's (voor zorgprofessionals)

- Cursus Grensoverschrijdend Gedrag op de Werkvloer

- Cursus Leiderschap in de Moderne Maatschappij

- Cursus op maat. Vertel ons waar u het over wilt hebben