Vertrouwenspersoon
‍Zwolle

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Volgens de Arbowet hebben werkgevers de verantwoordelijkheid om psychosociale arbeidsbelasting te beperken en/of voorkomen. Hieronder worden alle factoren verstaan die stress veroorzaken op het werk. Om ongewenst gedrag en integriteitskwesties op de werkvloer terug te dringen en een veilige werkomgeving te bevorderen, kunt u een deskundig en ervaren extern vertrouwenspersoon inhuren in Zwolle.

Een extern vertrouwenspersoon Zwolle, gespecialiseerd in mkb, gaat vroegtijdig met uw werknemers in gesprek om problemen op werk op te pakken en uit te spreken. Gesprekken kunnen gaan over ongewenste omgangsvormen, zoals discriminatie op de werkvloer, agressie op de werkvloer, seksuele intimidatie of onderlinge ruzies. Maar ook over integriteitsschendingen, zoals vermoeden van diefstal, onprofessioneel gedrag op de werkvloer, vermoeden drugsgebruik werknemer, werkweigering of valsheid in geschrifte.

Extern vertrouwenspersoon inhuren Zwolle

De externe vertrouwenspersoon mkb Zwolle is professioneel, onafhankelijk en doet niet aan waarheidsbevinding. De vertrouwenspersoon Zwolle dient als zichtbaar aanspreekpunt voor werknemers, waardoor een veilige werkomgeving gecreëerd wordt en problemen besproken worden die door belangenverstrengeling en machtsverhoudingen niet opgepakt worden door een collega of intern vertrouwenspersoon.

Een foto van de kaart van Zwolle
De peperbus in Zwolle, waar de vertrouwenspersoon mkb is gevestigd

Zorg voor een veilige en prettige werkplek

De omgang met collega's, het management en/of klanten kan veel invloed hebben op de psychische gesteldheid van medewerkers. Zodra het contact gepaard gaat met ongewenste omgangsvormen of integriteitsschending kunnen stress, prikkelbaarheid, slecht slapen, concentratieproblemen of een verminderde motivatie gevolgen zijn.

Onze vertrouwenspersonen mkb Zwolle richten zich op begeleiding waarin de menselijke maat en laagdrempeligheid voorop staan. We gaan uit van de sterke punten van de mens waarbij eigen verantwoordelijkheid een uitgangspunt is. Klanten van AndereWending mogen rekenen op een individuele aanpak met een positief resultaat. Wilt u meer weten over externe vertrouwenspersonen in Zwolle of het team van AndereWending? Lees hier verder.

Voor de werkgever

Wanneer sprake is van ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties op de werkvloer kan de werknemer zich ziek melden. Ziekteverzuim van 1 werknemer kost u gemiddeld €250,- per dag en om financiële gevolgen te voorkomen kunt u een extern vertrouwenspersoon inhuren in Zwolle. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft advies voor een interne oplossingsroute en biedt begeleiding bij de gekozen route. Door een extern vertrouwenspersoon Zwolle in te schakelen, brengt u sociale rust in uw bedrijf en voldoet u op een kostenbesparende manier aan de huidige wetgeving van de Arbowet.

Voor de werknemer

Als je niet weet hoe je om moet gaan met de ongewenste omgangsvormen of integriteitsschending op de werkvloer, kun je een extern vertrouwenspersoon Zwolle inhuren. Samen bekijken jullie de situatie en bespreken jullie of/hoe je de kwestie gaat aanpakken, zodat je met een prettig en veilig gevoel naar het werk blijft gaan. Alles wat wordt besproken, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk en anoniem.

De vertrouwenspersoon in Zwolle, die problemen op de werkvloer bespreekt om de medewerker met een fijn gevoel naar haar werk te laten gaan.

Voordelen extern vertrouwenspersoon Zwolle

Als werkgever ben je op basis van de Arbowet verplicht om werknemers een veilige werkomgeving te bieden, welzijn te bevorderen en door middel van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en een beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid) aan te tonen hoe je deze verplichting nakomt.

Als werknemer is het belangrijk om een zichtbaar, onafhankelijk en extern aanspreekpunt binnen de organisatie te hebben, waar je anoniem naartoe kunt om werk gerelateerde kwesties te bespreken.

Het aanstellen en het tot beschikking hebben van een extern vertrouwenspersoon in Zwolle heeft dus vele voordelen:

  1. Het voorkomt dat werknemers voor alternatieve routes als ziekmelding of ontslag kiezen of naar de media stappen.
  2. Het voorkomt grote escalatie bij onderlinge conflicten, doordat een     vertrouwenspersoon problemen vroegtijdig bespreekt.
  3. Het zorgt ervoor dat de bedrijfscultuur prettig blijft, doordat een veilige werkplek gecreëerd wordt.
  4. Het zorgt ervoor dat de werkgever op een kostenbesparende manier voldoet aan de wet- en regelgeving (conform de Arbowet) en transparant is in de uitvoering hiervan.
  5. Het zorgt ervoor dat de werkgever inzicht krijgt van sociale ontwikkelingen binnen het bedrijf, doordat de vertrouwenspersoon anoniem geregistreerde meldingen overzichtelijk in kaart brengt.