Vertrouwenspersoon
Steenwijk

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Ziekteverzuim onder werknemers is historisch hoog en blijft de komende jaren stijgen. 20 procent van de werknemers binnen het MKB geeft aan dagelijks ongewenst gedrag te ervaren op het werk. Als gevolg hiervan verzuimt 33 procent van de werknemers binnen het MKB door psychische klachten. Daarom wordt een wijziging doorgevoerd in de Arbowet en die u verplicht een vertrouwenspersoon in te huren. Een extern vertrouwenspersoon mkb in Steenwijk helpt om uitval en ongeoorloofd verzuim te beperken.

Extern vertrouwenspersoon mkb Steenwijk

U kunt een extern vertrouwenspersoon mkb inhuren in Steenwijk om uitval en ongeoorloofd verzuim van uw werknemers te beperken en financiële gevolgen te voorkomen. De onafhankelijke vertrouwenspersoon mkb dient als aanspreekpunt waar uw werknemers problemen kunnen bespreken en advies krijgen over een interne oplossing. Door belangenverstrengeling en machtsverhoudingen kunnen problemen vaak niet met collega’s of het management besproken worden. De externe vertrouwenspersoon mkb in Steenwijk luistert en zoekt samen met uw werknemer een passende oplossing voor het probleem. Bovendien krijgt u van de vertrouwenspersoon mkb een overzicht met anoniem geregistreerde meldingen, waardoor u duidelijk beeld krijgt van de sociale cultuur op de werkvloer en incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Een foto van de kaart van Steenwijk

Psychosociale arbeidsbelasting

Gesprekken die de externe vertrouwenspersoon mkb Steenwijk voert kunnen gaan over integriteit, ongewenst gedrag, maar ook over irritaties die spelen op de werkvloer. Denk hierbij aan werkweigering, psychische klachten door psychosociale arbeidsbelasting, ongeoorloofd verzuim, valsheid in geschrifte of discriminatie op de werkvloer. 

Als een werknemer met een extern vertrouwenspersoon mkb Steenwijk in gesprek gaat, helpt de vertrouwenspersoon mkb met het analyseren van het probleem en het in kaart brengen van de oplossingsroutes. Zo kan de werknemer zelf beslissen hoe hij of zij het probleem wil aanpakken. Alles wat besproken wordt, is vertrouwelijk en blijft anoniem.

Over AndereWending

Het doel van onze externe vertrouwenspersonen mkb in Steenwijk is om klanten te ondersteunen door het aanspreekpunt te zijn voor werknemers. Zo kunnen problemen gemakkelijk worden besproken, uitval worden beperkt en blijft de productiviteit en prettige werksfeer binnen uw bedrijf behouden. Dit doen zij door persoonlijke begeleiding te bieden waarin laagdrempeligheid en professionaliteit voorop staan. Klanten van AndereWending kunnen rekenen op een individuele aanpak met een positief resultaat. Wilt u meer weten over externe vertrouwenspersonen mkb in Steenwijk? Lees hier verder.

Voordelen extern vertrouwenspersoon mkb in Steenwijk

Als werkgever bent u op basis van de Arbowet verplicht om werknemers een veilige werkomgeving te bieden en welzijn van uw werknemers te bevorderen door een vertrouwenspersoon aan te stellen. Voor werknemers is het belangrijk om een betrouwbaar, onafhankelijk en extern aanspreekpunt binnen de organisatie te hebben, waar ze anoniem naar toe kunnen gaan om werkproblemen te bespreken.

Het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon mkb biedt dus vele voordelen:

  1. Voorkomen dat werknemers kiezen voor alternatieve routes als ongeoorloofd verzuim
  2. Voorkomen van problemen, doordat kwesties vroegtijdig besproken en opgelost worden
  3. Bevorderen van veilige werkplek en prettige werksfeer
  4. Voldoen aan wet- en regelgeving (conform de Arbowet) en transparant zijn in de uitvoering hiervan
  5. Inzicht krijgen van sociale ontwikkelingen en bedrijfscultuur door documentatie van anoniem geregistreerde meldingen