Vertrouwenspersoon
Sneek

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Het is belangrijk dat werknemers zich veilig en geaccepteerd voelen op de werkvloer, om ongeoorloofd verzuim, uitval en werkweigering te beperken. 24 procent van de werknemers geeft aan dagelijks ongewenst gedrag te ervaren op de werkvloer en 33 procent verzuimt vervolgens door psychische klachten. Daarom wordt een wetswijziging behandeld dat ieder mkb bedrijf verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen. Door samen te werken met een extern vertrouwenspersoon mkb in Sneek kunt u uitval beperken en een veilige werkomgeving bevorderen.

Extern vertrouwenspersoon mkb Sneek

De externe vertrouwenspersoon mkb in Sneek is een zichtbaar aanspreekpunt voor werknemers en omdat de vertrouwenspersoon mkb in Sneek laagdrempeligheid en humaniteit belangrijk vindt, zal de vertrouwenspersoon regelmatig (op afspraak) op de werkvloer aanwezig zijn. Op deze manier leren werknemers de externe vertrouwenspersoon mkb kennen en dat is belangrijk om eerlijk met elkaar in gesprek te kunnen gaan. De vertrouwenspersoon mkb luistert naar het probleem, adviseert de werknemer over de beste interne oplossing en biedt begeleiding tijdens de gekozen oplossingsroute. Zonder aan waarheidsvinding te doen.

Een foto van de kaart van Sneek
De vertrouwenspersoon in Sneek van AndereWending is in gesprek met een medewerker over problemen op de werkvloer.

Werkwijze extern vertrouwenspersoon mkb

U bent volgens de Arbowet verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen, om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en hiervan een PSA-beleid op te stellen. Het Arbobesluit werkt deze wet verder uit en stelt dat u de risico’s in kaart moet brengen in een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). De RI&E en het PSA-beleid vormen de basis van de aanpak van de externe vertrouwenspersoon mkb in Sneek. Als een werknemer met uw vertrouwenspersoon mkb in Sneek in gesprek gaat, helpt hij of zij met het analyseren van het probleem en het in kaart brengen van de oplossingsroutes. Zo kan de werknemer zelf beslissen hoe we de kwestie gaan aanpakken.

Gecertificeerd vertrouwenspersoon mkb Sneek

Alle externe vertrouwenspersonen mkb van AndereWending zijn gecertificeerd en voeren gesprekken met werknemers op professioneel niveau. Daarnaast zijn alle vertrouwenspersonen mkb geregistreerd bij CRP, lidvan de LVV en bevoegd om anoniem geregistreerde meldingen overzichtelijk in kaart te brengen. Op basis hiervan adviseert de vertrouwenspersoon mkb de directie over opvallende patronen, kan u uw bedrijfscultuur optimaliseren en uitval in de toekomst beperken. Wilt u meer weten over externe vertrouwenspersonen mkb in Sneek? Lees hier verder.

Wat een extern vertrouwenspersoon mkb in Sneek u oplevert

Voldoe aan de wet- en regelgeving, beperk psychosociale arbeidsbelasting en bevorder gemakkelijk een veilige en prettige werkplek door een extern vertrouwenspersoon in Sneek aan te stellen. Hieronder de voordelen van het samenwerken met een extern vertrouwenspersoon mkb op een rij:

  1. Een extern vertrouwenspersoon mkb vangt werknemers op die hulp of advies nodig hebben en biedt begeleiding tijdens de gekozen oplossingsroute
  2. Een extern vertrouwenspersoon mkb voorkomt escalatie bij onderlinge ruzies, doordat problemen vroegtijdig besproken en aangepakt worden
  3. Een extern vertrouwenspersoon mkb zorgt dat een veilige werkplek gecreëerd wordt en werknemers met een prettig gevoel naar werk blijven gaan
  4. Een extern vertrouwenspersoon mkb behandelt meldingen integer en anoniem, doordat de vertrouwenspersoon extern werkt en geheimhoudingsplicht heeft
  5. Een extern vertrouwenspersoon mkb begeleidt en adviseert werknemers die problemen intern willen aankaarten en oplossen bij het management

Waarmee kan ik u verder helpen?

De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending