Vertrouwenspersoon
Overijssel

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Iedereen in Nederland heeft recht op een veilige werkomgeving in zowel fysiek als psychosociaal opzicht. Op basis van de Arbowet zijn werkgevers verantwoordelijk beleid te voeren om fysieke en psychosociale arbeidsbelasting beperken. Onder psychosociale arbeidsbelasting verstaat de Arbowet alle factoren die stress kunnen veroorzaken op werk. Deze factoren worden ook wel ongewenste omgangsvormen genoemd. Hieronder vallen intimidatie, agressie & geweld, pesten en discriminatie.  

Zodra werknemers zich veilig en betrokken voelen op de werkvloer en een prettige werkcultuur behouden blijft, wordt psychosociale arbeidsbelasting voorkomen. En zo worden uitval, ongeoorloofd verzuim en bijbehorende kosten ook voorkomen. U kunt een veilige werkplek en gezonde werkcultuur bevorderen door een extern vertrouwenspersoon Overijssel aan te stellen.  

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De externe vertrouwenspersoon Overijssel is het aanspreekpunt voor de werknemer die anoniem en vertrouwelijk situaties over ongewenste omgangsvormen en/of integriteit wil aankaarten en biedt werknemers onafhankelijke ondersteuning en begeleiding om werkgerelateerde problemen te ordenen en aan te pakken.

Werknemers kunnen rechtstreeks bij de vertrouwenspersoon Overijssel terecht indien zij worden geconfronteerd met ongewenst omgangsvormen en/of schending van integriteit binnen de organisatie. Na overleg met de werkgever kunnen ze bij de bedrijfscounselor Overijssel terecht indien er andere problemen zijn die de arbeidsproductiviteit beïnvloeden. Indien vertrouwenspersonen van AndereWending in Overijssel dat nodig achten, geven zij tussentijds advies over sociale ontwikkelingen binnen het bedrijf aan de betreffende managementlaag. Dit advies heeft als doel de psychosociale arbeidsbelasting terug te dringen en een veilige en prettige werkplek voor alle medewerkers te bevorderen.

Waar gaat een vertrouwensgesprek over?

De vertrouwensgesprekken kunnen gaan over integriteit, ongewenst gedrag, maar ook over irritaties op de werkvloer. De externe vertrouwenspersoon Overijssel helpt de medewerker met het ordenen van de situatie en brengt oplossingsroutes in kaart.  De werknemer beslist zelf hoe en of hij de kwestie wil aanpakken. Doordat de vertrouwenspersoon Overijssel voor de werkgever een analyse maakt van anoniem geregistreerde meldingen, blijft de directie op de hoogte van alles wat speelt binnen de organisatie. Zo wordt gezorgd dat incidenten en psychosociale arbeidsbelasting in de toekomt beperkt blijven.

Vertrouwenspersoon AndereWending

Alle externe vertrouwenspersonen van AndereWending zijn gecertificeerd, opgeleid voor ongewenste omgangsvormen en integriteit, lid van de LVV, geregistreerd bij CRP, hebben kennis van relevante sociale wetgeving enhebben ervaring met werken binnen mkb bedrijven. De externe vertrouwenspersoon Overijsselbiedt begeleiding waarin de menselijke maat en laagdrempeligheid voorop staanen gaat uit van de sterke punten van de mens. Wilt u een externvertrouwenspersoon Overijssel inhuren voor uw organisatie? Lees hier verder.

Voordelen extern vertrouwenspersoon Overijssel

Het aanstellen en het tot beschikking hebben van een extern vertrouwenspersoon mkb in Hoogeveen biedt vele voordelen:

 

  1. Het voorkomt escalatie bij onderlinge problemen, doordat conflicten vroegtijdig aankaart en besproken worden
  2. Het voorkomt dat werknemers zich ziek melden of externe oplossingen zoeken
  3. Het zorgt ervoor dat een veilige werkplek gecreëerd wordt, zodat werknemers met een prettig gevoel naar werk blijven gaan
  4. Het zorgt ervoor dat u op een kostenbesparende manier aan de wet- en     regelgeving voldoet en transparant bent in de uitvoering hiervan
  5. Het zorgt ervoor dat u inzicht krijgt van sociale ontwikkelingen binnen uw organisatie, doordat anoniem geregistreerde meldingen overzichtelijk in kaart gebracht worden

Waarmee kan ik u verder helpen?

De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending