Vertrouwenspersoon
Ommen

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

33% van het langdurig verzuim binnen MKB komt door psychische klachten. Gemiddeld duurt het 293 dagen voordat werknemers die verzuimen door psychische klachten weer aan het werk gaan. Daarom wordt een wetswijziging behandeld dat ieder mkb bedrijf met personeel verplicht een vertrouwenspersoon in te huren om psychisch verzuim en uitval te beperken. 

Door belangenverstrengelingen machtsverhoudingen kunt u problemen vaak niet zelf met uw werknemers bespreken. De externe vertrouwenspersoon mkb in Ommen dient als veilig en vertrouwd aanspreekpunt binnen uw organisatie en is gevestigd in omgeving Ommen. Op die manier zorgen zij ervoor dat problemen vroegtijdig besproken worden en financiële gevolgen beperkt blijven.

Extern vertrouwenspersoon mkb Assen

De externe vertrouwenspersoon mkb in Ommen werkt extern, is professioneel en doet niet aan waarheidsbevinding. De vertrouwenspersoon dient als aanspreekpunt voor werknemers, waardoor problemen aangekaart worden die niet besproken kunnen worden met een collega of intern vertrouwenspersoon.

Samen met de externe vertrouwenspersoon mkb bespreekt de werknemer zijn of haar probleem. Vervolgens wordt gekeken hoe de kwestie intern aangepakt gaat worden, zodat iedereen met een prettig gevoel naar het werk blijft gaan. Alles wat wordt besproken, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk en anoniem.

Een foto van de kaart van Ommen
De vertrouwenspersoon in Ommen, die problemen op de werkvloer bespreekt om de medewerker met een fijn gevoel naar haar werk te laten gaan.

Veilige werkomgeving

De omgang met collega’s, het management of klanten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt. Zodra ongewenste omgangsvormen of integriteitsschending bij deze omgang komen kijken, kunnen stress, angst, prikkelbaarheid, slapeloze nachten, concentratie- of motivatieproblemen gevolgen zijn. De vertrouwenspersoon mkb in Ommen zorgt ervoor dat iedereen met een veilig gevoel naar zijn of haar werk blijft gaan. Laagdrempeligheid en de menselijke maat zijn kernwaarden voor AndereWending en daarom zal de vertrouwenspersoon mkb in Ommen regelmatig (op afspraak) op de werkvloer aanwezig zijn. Wilt u meer weten over de externe vertrouwenspersoon mkb in Ommen of het team van AndereWending? Lees hier verder.

Voor werkgevers

Om verzuim te beperken en de prettige werksfeer te behouden, kunt u een extern vertrouwenspersoon mkb in Ommen inschakelen. De vertrouwenspersoon mkb luistert naar het probleem, geeft zo nodig advies en biedt begeleiding bij de gekozen oplossingsroute. Hierdoor wordt sociale rust gecreëerd in het bedrijf, krijgt u een overzicht van de sociale ontwikkelingen en voldoet u op een kostenbesparende manier aan de huidige wet- en regelgeving van de Arbowet.

Voor werknemers

Een extern vertrouwenspersoon mkb in Ommen is een vertrouwd aanspreekpunt, waar u anoniem naartoe kunt gaan om werk gerelateerde problemen te bespreken. Bijvoorbeeld als u niet weet hoe om te gaan met ongewenst gedrag of integriteitsschending van collega’s en klanten. Samen met de externe vertrouwenspersoon mkb bespreekt u wat u het beste kunt doen, zodat u met een prettig en veilig gevoel naar het werk blijft gaan.

Twee medewerkers zijn in gesprek met de vertrouwenspersoon mkb in Ommen

Wat een extern vertrouwenspersoon mkb in Ommen u oplevert

  1. Voorkomen dat werknemers voor andere routes als ziekmelding of ontslag kiezen
  2. Voorkomen van grote escalatie bij onderlinge ruzies, doordat een vertrouwenspersoon problemen vroegtijdig bespreekt
  3. Zorgen dat iedereen met een prettig gevoel naar werk blijven gaan, doordat een veilige werkplek gecreëerd wordt
  4. Zorgen dat de werkgever op een kostenbesparende manier voldoet aan de wet- en regelgeving
  5. Inzichtelijk in kaart brengen van sociale ontwikkelingen binnen uw organisatie, doordat de vertrouwenspersoon anoniem geregistreerde meldingen analyseert

Waarmee kan ik u verder helpen?

De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending