Vertrouwenspersoon
MKB

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Om ongewenst gedrag en integriteitskwesties op de werkvloer terug te dringen en een veilige werkomgeving te bevorderen, wordt een wetswijziging behandeld die iedere werkgever verplicht een deskundig en ervaren vertrouwenspersoon aan te stellen. De wijziging wordt doorgevoerd, omdat het verzuimpercentage in 2022 historisch hoog was en dit percentage zonder maatregelen toeneemt. Daarnaast geeft 1 op de 5 werknemers aan dagelijks ongewenste omgangsvormen op werk te ervaren. Een extern vertrouwenspersoon mkb helpt de werkgever om ongeoorloofd verzuim, uitval en financiële gevolgen te beperken.

Risico inventarisatie en evaluatie

Naast het aanstellen van een opgeleid vertrouwenspersoon, dient u psychosociale arbeidsbelasting uit te werken in een PSA-beleid en de risico’s op de werkvloer in kaart te brengen in een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). De RI&E en het PSA-beleid vormen de basis van de aanpak van de vertrouwenspersoon mkb. Heeft u nog geen RI&E en/of PSA-beleid? Dan helpt onze vertrouwenspersoon mkb u graag bij het opstellen hiervan.

De vertrouwenspersoon mkb is in gesprek met een man over psychosociale arbeidsbelasting

Extern vertrouwenspersoon mkb

Een extern vertrouwenspersoon MKB beperkt verzuim en financiële gevolgen door problemen en meldingen van werknemers vroegtijdig te bespreken en behandelen. De vertrouwensgesprekken kunnen gaan over integriteit, zoals valsheid in geschrifte, werkweigering en ongeoorloofd verzuim. Maar ook over ongewenste omgangsvormen, zoals discriminatie op de werkvloer, psychosociale arbeidsbelasting en of intimidatie. De vertrouwenspersoon mkb luistert naar de werknemer en samen worden de mogelijke interne oplossingsroutes bekeken. Alles wat de werknemer met de externe vertrouwenspersoon mkb bespreekt valt onder het beroepsgeheim en is dus vertrouwelijk en anoniem.

Aanpak extern vertrouwenspersoon mkb

De onafhankelijke vertrouwenspersoon mkb is een aanspreekpunt waar werknemers werk gerelateerde problemen kunnen melden. Door belangenverstrengeling en machtsverhoudingen kunnen werknemers problemen vaak niet met de directie of een intern vertrouwenspersoon bespreken. Uw externe vertrouwenspersoon mkb signaleert anoniem meldingen en brengt deze overzichtelijk in kaart. Zo krijgt u een duidelijk beeld van wat er speelt binnen uw bedrijf. De vertrouwenspersoon mkb adviseert vervolgens over de bredere aanpak van de meldingen en het voorkomen daarvan. Op die manier blijven ongeoorloofd verzuim, uitval en andere problemen die financiële gevolgen veroorzaken beperkt in de toekomst. 

Een vertrouwenspersoon van AndereWending is in gesprek met een medewerker als een extern vertrouwenspersoon.

Intern of extern vertrouwenspersoon

Om kosten te besparen en zo onafhankelijk mogelijk te blijven, adviseert AndereWending om een extern vertrouwenspersoon in te schakelen. Wilt u een eigen werknemer benoemen tot vertrouwenspersoon, dan moet uw werknemer eerst opgeleid worden tot vertrouwenspersoon. De opleidingskosten bedragen €1400,- exclusief btw en daarover heen komt eenjaarlijks bedrag van €300,- voor bij- en nascholing. Daarnaast moet u de werknemer ontslagbescherming bieden en moet de werknemer wekelijks tijd krijgen om zijn functie te vervullen.  

Kiest u voor een extern vertrouwenspersoon mkb, dan komt een gecertificeerd vertrouwenspersoon mkb regelmatig (op afspraak)langs in uw bedrijf. De regelmaat van het bezoek helpt om het PSA-beleid uit te voeren en de werknemers leren de vertrouwenspersoon zo kennen. Dat is belangrijk om open met elkaar in gesprek te gaan, een veilige werkomgeving te bevorderen en verzuim te beperken. Wilt u een extern vertrouwenspersoon mkb inhuren, dan kiest u voor professionaliteit en zekerheid en bespaart u kosten.

Over AndereWending

De externe vertrouwenspersoon mkb is gecertificeerd voor ongewenste omgangsvormen en integriteit, bekend met organisatiestructuren in vele sectoren, lid van de LVV, geregistreerd bij CRP en heeft kennis van relevante sociale wetgeving.

De vertrouwenspersoon van AndereWending, die problemen op de werkvloer bespreekt om de medewerker met een fijn gevoel naar haar werk te laten gaan.
Twee medewerkers zijn in gesprek met de externe vertrouwenspersoon van AndereWending.

Voordelen extern vertrouwenspersoon mkb Assen

Het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon mkb biedt dus vele voordelen. Zo brengt de gecertificeerde vertrouwenspersoon mkb de anonieme meldingen en sociale ontwikkelingen binnen uw bedrijf overzichtelijk in kaart, worden conflicten beperkt, een veilige werkplek gecreëerd, ongewenste omgangsvormen besproken en wordt ongeoorloofd verzuim beperkt. Daarnaast voldoet u door een samenwerking de vertrouwenspersoon mkb gemakkelijk aan de huidige wet- en regelgeving conform de Arbeidsomstandighedenwet.