Vertrouwenspersoon
Meppel

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

1 op de 5 werknemers ervaart dagelijks ongewenst gedrag op werk en geluiden van grensoverschrijdend gedrag klinkt vanuit verschillende branches. Daarom wordt een wetswijziging besproken die werkgevers verplicht een extern en gecertificeerd vertrouwenspersoon aan te stellen. Een extern vertrouwenspersoon Meppel helpt om een veilige werkomgeving te creëren, uitval te verminderen en zorgt dat u transparant bent in de uitvoering van uw risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid).

Extern vertrouwenspersoon Meppel

De externe vertrouwenspersoon Meppel is onafhankelijk, professioneel, gespecialiseerd in mkb en doet niet aan waarheidsbevinding. De vertrouwenspersoon Meppel is een aanspreekpunt voor werknemers, waardoor kwesties besproken worden die niet besproken worden met een collega of intern vertrouwenspersoon door belangenverstrengeling.  

De externe vertrouwenspersoon Meppel gaat vroegtijdig met uw werknemers in gesprek om problemen op te pakken en uit te spreken. Gesprekken kunnen gaan over ongewenste omgangsvormen zoals, onprofessioneel gedrag op werkvloer, discriminatie op de werkvloer, of roddelen op de werkvloer. Maar ook over integriteit en schending hiervan. Bijvoorbeeld bij vermoeden van diefstal, valsheid in geschrifte, ongeoorloofd verzuim of werkweigering.

Een foto van de kaart van Meppel

Vertrouwenspersoon Meppel inhuren

Uw werknemer kan zich ziek melden, doordat hij of zij ongewenste omgang of integriteitsschending ervaart op de werkvloer. Om dit te voorkomen, kunt u een extern vertrouwenspersoon inhuren. De vertrouwenspersoon luistert naar het probleem, geeft zo nodig advies en biedt begeleiding tijdens de gekozen oplossingsroute. U kunt uw bedrijfscultuur optimaliseren, doordat de externe vertrouwenspersoon Meppel een helder overzicht van anoniem geregistreerde meldingen in kaart brengt en met u deelt. Bovendien voldoet u door een vertrouwenspersoon aan te stellen aan de huidige wet- en regelgeving.

Veiligheid op de werkvloer

De externe vertrouwenspersoon mkb in Meppel zorgt dat iedereen met een veilig gevoel naar zijn of haar werk blijft gaan. Alle vertrouwenspersonen Meppel van AndereWending richten zich op begeleiding waarin de menselijke maat en laagdrempeligheid voorop staan. De vertrouwenspersonen Meppel uit van de sterke punten van de mens waarbij eigen verantwoordelijkheid een uitgangspunt is. Daarom zal een de externe vertrouwenspersoon Meppel regelmatig (op afspraak) op de werkvloer aanwezig zijn. Wilt u een extern vertrouwenspersoon inhuren in Meppel? Lees hier verder.

Voordelen extern vertrouwenspersoon Meppel

Het aanstellen en het tot beschikking hebben van een extern vertrouwenspersoon Meppel biedt dus vele voordelen. Zo geeft onze gecertificeerde vertrouwenspersoon Meppel u overzicht in de sociale ontwikkeling binnen uw bedrijf, beperkt hij loyaliteitsconflicten, en zorgt de vertrouwenspersoon Meppel ervoor dat verzuimkosten minderen en de arbeidsproductiviteit behouden blijft. Daarnaast voldoet u door een samenwerking met één van de externe vertrouwenspersonen Meppel gemakkelijk aan de huidige wet- en regelgeving. 

Waarmee kan ik u verder helpen?

De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending