Vertrouwenspersoon
Meppel

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

1 op de 5 werknemers ervaart dagelijks ongewenst gedrag op werk en geluiden van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag klinken vanuit verschillende branches. Daarom wordt een wetswijziging besproken die u verplicht een extern en gecertificeerd vertrouwenspersoon aan te stellen. Een extern vertrouwenspersoon mkb in Meppel helpt om een veilige werkomgeving te creëren, uitval te verminderen en zorgt dat u transparant bent in de uitvoering van uw risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid).

Extern vertrouwenspersoon mkb Meppel

De externe vertrouwenspersoon mkb in Meppel is onafhankelijk, professioneel en doet niet aan waarheidsbevinding. De vertrouwenspersoon mkb is een aanspreekpunt voor werknemers, waardoor kwesties besproken worden die niet besproken worden met een collega of intern vertrouwenspersoon door belangenverstrengeling.  

De externe vertrouwenspersoon mkb in Meppel gaat vroegtijdig met uw werknemers in gesprek om problemen op te pakken en uit te spreken. Gesprekken kunnen gaan over ongewenste omgangsvormen zoals, onprofessioneel gedrag op werkvloer, discriminatie op de werkvloer, of roddelen op de werkvloer. Maar ook over integriteit en schending hiervan. Bijvoorbeeld bij vermoeden van diefstal, valsheid in geschrifte, ongeoorloofd verzuim of werkweigering.

Een foto van de kaart van Meppel

Vertrouwenspersoon bedrijf mkb

Uw werknemer kan zich ziek melden, doordat hij of zij ongewenste omgang of integriteitsschending ervaart op de werkvloer. Om dit te voorkomen, kunt u een extern vertrouwenspersoon mkb in Meppel inschakelen. De vertrouwenspersoon mkb luistert naar het probleem, geeft zo nodig advies en biedt begeleiding tijdens de gekozen oplossingsroute. U kunt uw bedrijfscultuur optimaliseren, doordat de externe vertrouwenspersoon mkb in Meppel een helder overzicht van anoniem geregistreerde meldingen in kaart brengt en met u deelt. Bovendien voldoet u door een vertrouwenspersoon mkb aan te stellen aan de huidige wet- en regelgeving.

Veiligheid op de werkvloer

De externe vertrouwenspersoon mkb in Meppel zorgt dat iedereen met een veilig gevoel naar zijn of haar werk blijft gaan. Alle vertrouwenspersonen mkb van AndereWending richten zich op begeleiding waarin de menselijke maat en laagdrempeligheid voorop staan. De vertrouwenspersonen mkb gaan uit van de sterke punten van de mens waarbij eigen verantwoordelijkheid een uitgangspunt is. Daarom zal een de externe vertrouwenspersoon mkb in Meppel regelmatig (op afspraak) op de werkvloer aanwezig zijn. Wilt u een extern vertrouwenspersoon mkb inhuren in Meppel? Lees hier verder.

Voordelen extern vertrouwenspersoon mkb Assen

Het aanstellen en het tot beschikking hebben van een extern vertrouwenspersoon mkb in Meppel biedt dus vele voordelen. Zo geeft onze gecertificeerde vertrouwenspersoon mkb in Meppel u overzicht in de sociale ontwikkeling binnen uw bedrijf, beperkt hij loyaliteitsconflicten, en zorgt de vertrouwenspersoon mkb ervoor dat verzuimkosten minderen en de arbeidsproductiviteit behouden blijft. Daarnaast voldoet u door een samenwerking met één van de externe vertrouwenspersonen mkb in Meppel gemakkelijk aan de huidige wet- en regelgeving. 

Waarmee kan ik u verder helpen?

De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending