Vertrouwenspersoon
Lemmer

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Een extern vertrouwenspersoon mkb in Lemmer helpt om verzuim te beperken en een veilige werkomgeving te bevorderen, door problemen vroegtijdig aan te kaarten en uit te spreken. Hierdoor brengt u sociale rust in uw bedrijf en voert u uw risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid) op een kostenbesparende manier uit. Bovendien bent u transparant in de uitvoering van deze wet- en regelgevingen krijgt u een duidelijk overzicht van anoniem geregistreerde meldingen. U blijft op de hoogte van wat speelt binnen uw bedrijf en incidenten in de toekomst worden voorkomen.

Extern vertrouwenspersoon mkb Lemmer

De externe vertrouwenspersoon mkb in Lemmer is professioneel, onafhankelijk en doet niet aan waarheidsbevinding. Hierdoor is de externe vertrouwenspersoon mkb een veilig en vertrouwd aanspreekpunt voor werknemers en worden problemen besproken die door belangenverstrengeling niet met andere collega’s of de directie besproken kunnen worden. Aangezien meldingen vaak om ingewikkelde situaties en tegenstrijdige belangen gaan, is de externe vertrouwenspersoon mkb van AndereWending regelmatig (op afspraak) aanwezig in uw bedrijf. De regelmaat van het bezoek helpt om uw RI&E na te komen en PSA-beleid uit te voeren. Uw werknemers leren de vertrouwenspersoon mkb op deze manier goed kennen en dat is belangrijk om open met elkaar in gesprek te kunnen gaan.

Een foto van de kaart van Lemmer

Ongewenste omgangsvormen

Een gecertificeerd en extern vertrouwenspersoon mkb in Lemmer gaat vroegtijdig met uw werknemers in gesprek om problemen aan te kaarten en uit te spreken. Gesprekken kunnen gaan over ongewenst gedrag, zoals agressie op de werkvloer, seksuele intimidatie of discriminatie op de werkvloer. Maar ook over integriteitsschending, zoals vermoeden van diefstal, valsheid in geschrifte, ongeoorloofd verzuim, werkweigering of andere overtredingen.

Gecertificeerd vertrouwenspersoon mkb Lemmer

Alle externe vertrouwenspersonen mkb zijn gecertificeerd, opgeleid voor ongewenste omgangsvormen en integriteit, lid van de LVV, geregistreerd bij CRP en hebben kennis van relevante sociale wetgeving. De vertrouwenspersonen mkb in Lemmer begeleiden werknemers op een professionele manier en zijn gemakkelijk te benaderen. De externe vertrouwenspersoon van AndereWending biedt begeleiding waarin professionaliteit en laagdrempeligheid voorop staan. De vertrouwenspersoon in Lemmer gaat uit van de sterke punten van de mens, waarbij eigen verantwoordelijkheid een uitgangspunt is. Klanten kunnen rekenen op een individuele aanpak met een positief resultaat. Wilt u meer weten over externe vertrouwenspersonen mkb in Lemmer? Lees hier verder.

Voordelen extern vertrouwenspersoon mkb inhuren Lemmer

Samenwerken met een extern vertrouwenspersoon mkb in Lemmer biedt vele voordelen: 

  1. Het voorkomt escalatie, doordat problemen vroegtijdig aankaart en besproken worden
  2. Het voorkomt dat werknemers zich ziek melden of externe oplossingen zoeken
  3. Het zorgt ervoor dat een veilige werkplek gecreëerd wordt, zodat werknemers met een prettig gevoel naar werk blijven gaan
  4. Het zorgt ervoor dat u op een kostenbesparende manier aan de wet- en     regelgeving voldoet en transparant bent in de uitvoering hiervan
  5. Het zorgt ervoor dat u inzicht krijgt van sociale ontwikkelingen binnen uw     organisatie, doordat anoniem geregistreerde meldingen overzichtelijk in     kaart gebracht worden

Waarmee kan ik u verder helpen?

De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending