Vertrouwenspersoon
Leeuwarden

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Het is belangrijk dat werknemers zich veilig voelen op de werkvloer om de arbeidsproductiviteit en prettige cultuur te behouden en om ongeoorloofd verzuim en financiële gevolgen daarvan te voorkomen. Om ongewenst gedrag en integriteitskwesties op de werkvloer terug te dringen en een veilige werkomgeving te bevorderen, wordt daarom een wetswijziging behandeld die iedere werkgever verplicht een deskundig en ervaren vertrouwenspersoon aan te stellen. Werknemers kunnen anoniem in gesprek gaan met de externe vertrouwenspersoon mkb in Leeuwarden om problemen te bespreken die door belangenverstrengeling niet met de directie besproken kunnen worden.

Veilige werkplek

De onafhankelijke vertrouwenspersoon mkb in Leeuwarden dient als aanspreekpunt waar werknemers werk gerelateerde problemen kunnen melden. Door belangenverstrengeling en machtsverhoudingen kunt u problemen zelf vaak niet met uw werknemers bespreken. Een extern vertrouwenspersoon mkb luistert en zoekt samen met uw werknemer een passende oplossing voor het probleem. Zo kan de werknemer zelf beslissen hoe hij of zij het probleem wil aanpakken. De externe vertrouwenspersoon mkb analyseert anoniem geregistreerde meldingen en brengt hierover advies uit bij de directie. Zo kan de ongewenste omgang worden aangepakt en blijft uitval en verzuim in de toekomst beperkt.

Een foto van de kaart van Leeuwarden

Vertrouwenspersoon mkb bedrijf Leeuwarden

De vertrouwensgesprekken met een extern vertrouwenspersoon mkb in Leeuwarden kunnen gaan over integriteit, zoals valsheid in geschrifte, werkweigering en ongeoorloofd verzuim. Maar ook over ongewenste omgangsvormen, zoals discriminatie op de werkvloer, psychosociale arbeidsbelasting en buitensluiting. Samen met de werknemer, bespreekt de vertrouwenspersoon de situatie en bespreken jullie hoe (en of) de kwestie aangepakt wordt. De externe vertrouwenspersoon mkb in Leeuwarden heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat alles wat wordt besproken onder het beroepsgeheim valt en vertrouwelijk en anoniem is.

Over vertrouwenspersoon mkb Leeuwarden

De externe vertrouwenspersoon mkb van AndereWending biedt begeleiding waarin professionaliteit en laagdrempeligheid voorop staan. De vertrouwenspersoon mkb gaat uit van de sterke punten van de mens, waarbij eigen verantwoordelijkheid een uitgangspunt is. Alle externe vertrouwenspersonen mkb van AndereWending zijn gecertificeerd, opgeleid voor ongewenste omgangsvormen en integriteit, lid van de LVV, geregistreerd bij CRP en hebben kennis van relevante sociale wetgeving. De vertrouwenspersonen mkb in Leeuwarden begeleiden werknemers op een professionele manier en zijn gemakkelijk te benaderen. Wilt u meer weten over externe vertrouwenspersonen mkb in Leeuwarden? Lees hier verder.

Voordelen extern vertrouwenspersoon mkb Leeuwarden

Het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon mkb in Leeuwarden biedt vele voordelen. Zo geeft onze gecertificeerde vertrouwenspersoon mkb in Leeuwarden u overzicht in de sociale ontwikkeling binnen uw bedrijf, worden conflicten beperkt, een veilige werkplek gecreëerd en ongewenste omgangsvormen besproken en wordt ongeoorloofd verzuim, uitval en bijbehorende financiële kosten verminderd. Daarnaast voldoet u door een samenwerking met één van de externe vertrouwenspersonen mkb in Leeuwarden gemakkelijk aan de huidige wet- en regelgeving conform de Arbeidsomstandighedenwet.