Vertrouwenspersoon
Kampen

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Als je niet weet hoe je een vervelende werksituatie het beste kunt aanpakken kunt je een extern vertrouwenspersoon mkb inhuren in Kampen. De externe vertrouwenspersoon mkb biedt een luisterend oor, geeft zo nodig advies en biedt begeleiding tijdens de gekozen oplossingsroute. Zonder aan waarheidsvinding te doen. 

Jullie bekijken samen hoe je de situatie het beste kunt aanpakken, zodat je met een prettig en veilig gevoel naar je werk blijft gaan. Alles wat besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk en anoniem.

Extern vertrouwenspersoon mkb Kampen

De externe vertrouwenspersoon mkb in Kampen is professioneel, gecertificeerd voor functie eisen en doet niet aan waarheidsbevinding. De vertrouwenspersoon mkb Kampen dient als aanspreekpunt voor werknemers, waardoor problemen aangekaart worden die niet besproken kunnen worden met een collega of intern vertrouwenspersoon door belangenverstrengeling en machtsverhoudingen. 

De extern vertrouwenspersoon mkb Kampen zorgt dat iedereen met een veilig gevoel naar zijn of haar werk blijft gaan. Laagdrempeligheid en de menselijke maat zijn kernwaarden voor de vertrouwenspersoon mkb en daarom zal zij regelmatig (op afspraak) op de werkvloer aanwezig zijn. Wilt u een extern vertrouwenspersoon mkb inhuren in Kampen? Lees hier verder.

Een foto van de kaart van Kampen

Symptomen psychosociale arbeidsbelasting

De omgang met collega’s, het management en/of klanten kan veel invloed hebben op je psychische gesteldheid. Zodra het contact gepaard gaat met ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties kunnen stress, prikkelbaarheid, slecht slapen, angst, lusteloosheid, concentratieproblemen, stekende hoofdpijn, darmklachten of een verminderde motivatie mogelijke gevolgen zijn.

Verplichting vertrouwenspersoon mkb

Ziekte veroorzaakt door werkstress wordt psychosociale arbeidsbelasting genoemd. De werkgever is op basis van de Arbowet verplicht om psychosociale arbeidsbelasting te beperken en werknemers een veilige werkomgeving te bieden. In een risico inventarisatie en evaluatie voorbeeld moet de werkgever arbeidsrisico’s in kaart brengen en in een beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid) moet hij uitleggen hoe hij deze risico’s gaat voorkomen. Om ongewenst gedrag en integriteitskwesties op de werkvloer terug te dringen en een veilige werkomgeving te bevorderen, wordt daarom een wetswijziging behandeld die iedere werkgever verplicht een deskundig en ervaren vertrouwenspersoon aan te stellen.

Gecertificeerd vertrouwenspersoon mkb

Onze vertrouwenspersonen mkb zijn bevoegd om gesprekken met werknemers te voeren, door te verwijzen naar een externe hulpverlener en om de directie advies geven over opvallende patronen. De extern vertrouwenspersoon mkb in Kampen heeft ervaring met individuele- en groepsgesprekken en is bekend met organisatiestructuren in vele sectoren. Daarnaast zijn alle vertrouwenspersonen mkb van AndereWending, dus ook de externe vertrouwenspersoon mkb in Kampen, gecertificeerd voor ongewenste omgangsvormen en integriteit, lid van de LVV, geregistreerd bij CRP op de hoogte van relevante sociale wetgeving.

Wat een extern vertrouwenspersoon mkb in Kampen voor u betekent

  1. Vangt werknemers op die hulp of advies nodig hebben en biedt begeleiding tijdens de gekozen oplossingsroute.
  2. Voorkomt grote escalatie bij onderlinge ruzies, doordat de vertrouwenspersoon problemen vroegtijdig bespreekt
  3. Zorgt dat werknemers met een prettig gevoel naar werk blijven gaan, doordat een veilige werkplek gecreëerd wordt
  4. Begeleidt en adviseert werknemers die orde willen stellen bij een leidinggevende
  5. Behandelt meldingen integer en anoniem, doordat de vertrouwenspersoon extern werkt

Waarmee kan ik u verder helpen?

De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending