Vertrouwenspersoon
Hoogeveen

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Als werkgever wilt u uitval ongeoorloofd verzuim en voorkomen en een prettige werksfeer behouden. Om hiervoor te zorgen, is het belangrijk dat werknemers zich veiligen betrokken voelen op de werkvloer en de prettige werkcultuur behouden blijft. U kunt hiervoor zorgen door een extern vertrouwenspersoon in Hoogeveen aan te stellen voor uw organisatie.

Maar wat doet een vertrouwenspersoon eigenlijk? Werknemers kunnen in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon mkb Hoogeveen als ze werkgerelateerde problemen willen bespreken die door belangenverstrengeling niet met de werkgever of collega’s besproken kunnen worden of als ze anoniem verhaal willen doen over ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties.

Integriteitsschending en ongewenste omgangsvormen

De vertrouwensgesprekken kunnen gaan over integriteit, ongewenst gedrag, maar ook over irritaties die spelen op de werkvloer. De externe vertrouwenspersoon mkb in Hoogeveen helpt met het analyseren van het probleem en het in kaart brengen van de oplossingsroutes. Zo kan de werknemer zelf beslissen hoe hij de kwestie wil aanpakken. Doordat de vertrouwenspersoon mkb in Hoogeveen anoniem geregistreerde meldingen overzichtelijk in kaart brengt, blijft de werkgever op de hoogte van alles wat speelt binnen uw bedrijf. Ook geeft de externe vertrouwenspersoon mkb in Hoogeveen advies, zodat incidenten in de toekomst beperkt blijven en een veilige werkplek behouden blijft.

Een foto van de kaart van Hogeveen

Extern vertrouwenspersoon Hoogeveen

Een extern vertrouwenspersoon mkb in Hoogeveen biedt werknemers onafhankelijke ondersteuning en begeleiding bij werk gerelateerde problemen. Bovendien adviseert de vertrouwenspersoon mkb werknemers tijdens lastige situaties, zoals omgaan met ongewenst gedrag of psychische klachten. De vertrouwenspersoon mkb in Hoogeveen is een zichtbaar aanspreekpunt voor uw werknemer en daarom regelmatig (in overleg) op de werkvloer aanwezig. De regelmaat van het bezoek helpt om het PSA-beleid uit te voeren en de werknemers leren uw vertrouwenspersoon mkb op deze manier goed kennen.

Vertrouwenspersoon mkb bedrijf

Alle externe vertrouwenspersonen mkb van AndereWending zijn gecertificeerd, opgeleid voor ongewenste omgangsvormen en integriteit, lid van de LVV, geregistreerd bij CRP, hebben kennis van relevante sociale wetgeving en hebben ervaring met werken binnen bedrijfsprocessen. De externe vertrouwenspersoon mkb in Hoogeveen biedt begeleiding waarin de menselijke maat en laagdrempeligheid voorop staan en gaat uit van de sterke punten van de mens. Wilt u een extern vertrouwenspersoon mkb inhuren in Hoogeveen? Lees hier verder.

De voordelen van een extern vertrouwenspersoon mkb in Hoogeveen

Het aanstellen en het tot beschikking hebben van een extern vertrouwenspersoon mkb in Hoogeveen biedt vele voordelen:

 

  1. Het voorkomt escalatie bij onderlinge problemen, doordat conflicten vroegtijdig aankaart en besproken worden
  2. Het voorkomt dat werknemers zich ziek melden of externe oplossingen zoeken
  3. Het zorgt ervoor dat een veilige werkplek gecreëerd wordt, zodat werknemers met een prettig gevoel naar werk blijven gaan
  4. Het zorgt ervoor dat u op een kostenbesparende manier aan de wet- en     regelgeving voldoet en transparant bent in de uitvoering hiervan
  5. Het zorgt ervoor dat u inzicht krijgt van sociale ontwikkelingen binnen uw organisatie, doordat anoniem geregistreerde meldingen overzichtelijk in kaart gebracht worden

Waarmee kan ik u verder helpen?

De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending