Vertrouwenspersoon
Heerenveen

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Om ongewenst gedrag en integriteitskwesties op de werkvloer terug te dringen en een veilige werkomgeving te bevorderen, wordt een wetswijziging behandeld die iedere werkgever verplicht een deskundig en ervaren vertrouwenspersoon aan te stellen. Een extern en gecertificeerd vertrouwenspersoon mkb in Heerenveen helpt om een veilige werkomgeving te creëren, uitval te verminderen en zorgt ervoor dat u transparant bent in de uitvoering van uw risico inventarisatie en evaluatie voorbeeld (RI&E) en uw beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid), zoals verplicht gesteld in de Arbowet.

Extern vertrouwenspersoon in Heerenveen

De externe vertrouwenspersoon mkb in Heerenveen is onafhankelijk, professioneel en doet niet aan waarheidsbevinding. De vertrouwenspersoon mkb is een aanspreekpunt voor werknemers, waardoor problemen besproken worden die door belangenverstrengeling niet met collega’s of het management besproken kunnen worden. 

Een externe vertrouwenspersoon mkb in Heerenveen gaat vroegtijdig met uw werknemers in gesprek om problemen op te pakken en uit te spreken. Gesprekken kunnen gaan over irritaties op de werkvloer of integriteit en schending hiervan. Bijvoorbeeld als er een vermoeden is van diefstal, valsheid in geschrifte of werkweigering. Maar ook over psychosociale arbeidsbelasting, zoals discriminatie, buitensluiten of seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen.

Een foto van de kaart van Heerenveen

Zorg voor een veilige werksfeer

De externe vertrouwenspersoon mkb in Heerenveen zorgt dat al uw werknemers met een veilig gevoel naar werk gaan. Een vertrouwenspersoon mkb van AndereWending zal regelmatig (op afspraak) op de werkvloer aanwezig zijn. De regelmaat van het bezoek helpt om uw risico inventarisatie en evaluatie na te komen en het beleid psychosociale arbeidsbelasting uit te voeren. Bovendien leren uw werknemers de vertrouwenspersoon mkb dan kennen en dat is belangrijk om open en eerlijk met elkaar in gesprek te kunnen gaan. 

Alle externe vertrouwenspersonen mkb van AndereWending bieden begeleiding waarin professionaliteit en laagdrempeligheid voorop staan. De externe vertrouwenspersoon mkb Heerenveen gaat uit van de sterke punten van de mens, waarbij eigen verantwoordelijkheid een uitgangspunt is. Klanten van AndereWending kunnen rekenen op een individuele aanpak met een positief resultaat. Wilt u meer weten over externe vertrouwenspersonen mkb in Heerenveen? Lees hier verder.

Gecertificeerd vertrouwenspersoon mkb

Vertrouwenspersonen mkb van AndereWending zijn bevoegd om gesprekken met werknemers te voeren en om de directie advies geven over opvallende patronen. De externe vertrouwenspersoon mkb Heerenveen heeft ervaring met individuele- en groepsgesprekken, is bekend met organisatiestructuren in vele sectoren, is gecertificeerd voor ongewenste omgangsvormen en integriteit, lid van de LVV, geregistreerd bij CRP en heeft kennis van relevante sociale wetgeving.

De voordelen van een extern vertrouwenspersoon mkb in Heerenveen

Samenwerken met een extern vertrouwenspersoon mkb in Heerenveen biedt vele voordelen:

  1. Het voorkomt escalatie, doordat problemen vroegtijdig aankaart en besproken worden
  2. Het voorkomt dat werknemers zich ziek melden of externe oplossingen zoeken
  3. Het zorgt ervoor dat een veilige werkplek gecreëerd wordt, zodat werknemers met een prettig gevoel naar werk blijven gaan
  4. Het zorgt ervoor dat u op een kostenbesparende manier aan de wet- en     regelgeving voldoet en transparant bent in de uitvoering hiervan
  5. Het zorgt ervoor dat u inzicht krijgt van sociale ontwikkelingen binnen uw organisatie, doordat anoniem geregistreerde meldingen overzichtelijk in kaart gebracht worden