Vertrouwenspersoon
Groningen

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Van het maken van grove opmerkingen tijdens de bedrijfsborrel tot het uitvoeren van grensoverschrijdende handelingen. Afgelopen jaar zijn veel meldingen gemaakt zijn ongewenste omgangsvormen van collega’s en dit zorgt voor ongeoorloofd verzuim, uitval en lagere productiviteit van werknemers.

Daarom wordt een wetswijziging behandeld dat de werkgever op basis van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dit om een veilige werkomgeving te creëren, welzijn te bevorderen en grensoverschrijdend gedrag te beperken. De risico’s hiervoor worden aangegeven in een risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) en in een beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid) wordt bepaald hoe de werkgever deze risico’s beperkt en de wettelijke verplichting nakomt. De externe vertrouwenspersoon mkb ondersteunt u in de uitvoering en nakoming van deze wetten.

Extern vertrouwenspersoon mkb Groningen

U kunt gemakkelijk en transparant de Arbowet nakomen door een extern vertrouwenspersoon mkb Groningen aan te stellen. De vertrouwenspersoon mkb in Groningen zorgt voor een veilige werkomgeving en beperkt grensoverschrijdend gedrag. De bedrijfscultuur optimaliseert en verzuim en financiële gevolgen blijven beperkt. 

De gecertificeerde vertrouwenspersoon mkb van AndereWending gaat vroegtijdig met uw werknemers in gesprek om problemen aan te kaarten en uit te spreken. Gesprekken kunnen gaan over ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie op de werkvloer en onderlinge ruzies. Maar ook over integriteitsschending, zoals vermoeden van diefstal, werkweigering, valsheid in geschrifte of andere overtredingen van gedragsregels.

Een foto van de kaart van Groningen

Gecertificeerd vertrouwenspersoon mkb Groningen

De externe vertrouwenspersoon mkb in Groningen is professioneel, onafhankelijk en doet niet aan waarheidsbevinding. Hierdoor is de externe vertrouwenspersoon mkb een veilig en vertrouwd aanspreekpunt voor werknemers en worden problemen besproken die door belangenverstrengeling en machtsverhoudingen niet met de directie besproken kunnen worden. 

Bovendien is de externe vertrouwenspersoon mkb van AndereWending in Groningen gecertificeerd voor integriteit en ongewenste omgangsvormen, lid van de LVV, geregistreerd bij CRP en bevoegd om anoniem geregistreerde meldingen overzichtelijk in kaart te brengen. Op basis hiervan adviseert de vertrouwenspersoon de directie over opvallende patronen, kan de bedrijfscultuur geoptimaliseerd worden en uitval in de toekomst beperkt blijven. Wilt u meer weten over externe vertrouwenspersonen mkb in Groningen? Lees hier verder.

Voor de werkgever

Ongewenst gedrag op de werkplek leidt tot (ongeoorloofd) verzuim, uitval en lagere productiviteit van werknemers. Gemiddeld duurt het 293 dagen voordat werknemers die verzuimen door psychische klachten weer aan het werk gaan. Om dit te voorkomen, kunt u een extern vertrouwenspersoon mkb in Groningen inschakelen. Op die manier brengt u sociale rust in uw organisatie, blijft u op de hoogte van sociale ontwikkelingen die spelen en voldoet u op een transparante manier aan de wet- en regelgeving.

Voor de werknemer

Omgang met collega’s, management en/of klanten is niet altijd even makkelijk. Vooral niet als u hierbij ongewenste omgangsvormen of schending van integriteit ervaart. Stress, prikkelbaarheid, slecht slapen, angst, lusteloosheid, concentratieproblemen of een verminderde motivatie kunnen mogelijk gevolgen zijn. De factoren die op het werk stress veroorzaken, worden psychosociale arbeidsbelasting genoemd. De werkgever is op basis van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om dit te voorkomen en een vertrouwenspersoon aan te stellen. Herkent u zich in bovenstaande symptomen van psychosociale arbeidsbelasting? Neem dan gerust contact op met een extern vertrouwenspersoon mkb van AndereWending in Groningen via onderstaande contactgegevens.

Voordelen extern vertrouwenspersoon mkb Groningen

Het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon mkb in Groningen brengt vele voordelen met zich mee. De externe en gecertificeerde vertrouwenspersoon mkb in Groningen geeft u overzicht in de sociale ontwikkeling, beperkt ongewenst gedrag op de werkvloer en zorgt voor een veilige werkomgeving. Hierdoor blijft uitval, ongeoorloofd verzuim en ziekte met bijbehorende financiële gevolgen beperkt.

Waarmee kan ik u verder helpen?

De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending