Vertrouwenspersoon
Genemuiden

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen zijn werkgevers volgens de Arbowet verantwoordelijk om ongewenst gedrag en integriteitskwesties op de werkvloer terug te dringen. Om een veilige werkomgeving te bevorderen, wordt een wetswijziging behandeld die werkgevers verplicht een deskundig en ervaren vertrouwenspersoon aan te stellen.

Werknemers kunnen anoniem met een extern vertrouwenspersoon van AndereWending in gesprek gaan om vervelende werksituaties te bespreken. Dit kan gaan over ongewenste omgangsvormen, zoals discriminatie op de werkvloer, agressie op werk, seksuele intimidatie of onderlinge ruzies. Maar ook over integriteitsschendingen, zoals vermoeden van diefstal, onprofessioneel gedrag op de werkvloer, vermoeden drugsgebruik werknemer, werkweigering of valsheid in geschrifte.

Extern vertrouwenspersoon Genemuiden

De externe vertrouwenspersoon Genemuiden is professioneel, onafhankelijk en doet niet aan waarheidsbevinding. De vertrouwenspersoon Genemuiden dient als zichtbaar aanspreekpunt voor werknemers, waardoor een veilige werkomgeving gecreëerd wordt en vervelende werksituaties besproken worden die door belangenverstrengeling en machtsverhoudingen niet opgepakt worden door een collega of intern vertrouwenspersoon.

De peperbus in Zwolle, waar de vertrouwenspersoon mkb is gevestigd

Vertrouwenspersoon Genemuiden mkb

Alle externe vertrouwenspersonen van AndereWending zijn gecertificeerd, opgeleid voor ongewenste omgangsvormen en integriteit, lid van de LVV, geregistreerd bij CRP, hebben kennis van relevante sociale wetgeving en hebben ervaring met werken binnen mkb bedrijven. De externe vertrouwenspersoon in Genemuiden biedt begeleiding waarin de menselijke maat en laagdrempeligheid voorop staan en gaat uit van de sterke punten van de mens. Wilt u een extern vertrouwenspersoon in Genemuiden inhuren voor uw organisatie? Lees hier verder.

Voor de werkgever

Om fysieke en psychosociale arbeidsbelasting beperken en/of voorkomen, hebben werkgevers op basis van de Arbowet de verantwoordelijkheid hier beleid op te voeren. De vertrouwenspersoon Genemuiden van AndereWending ondersteunt het organisatiebeleid ter beperking van de psychosociale arbeidsbelasting en integriteit kwesties op de werkvloer. Daarnaast geeft de vertrouwenspersoon Genemuiden inzicht in sociale ontwikkelingen binnen het bedrijf met als doel de psychosociale arbeidsbelasting terug te dringen en een veilige en prettige werkplek voor alle medewerkers te bevorderen.

Voor de werknemer

De externe vertrouwenspersoon Genemuiden is het aanspreekpunt voor de werknemer die anoniem en vertrouwelijk situaties over ongewenste omgangsvormen en/of integriteit wil aankaarten. De vertrouwenspersoon van AndereWending vangt werknemers, melders en klagers op en adviseert en begeleidt hen tijdens de oplossingsroute. Alles wat besproken wordt valt onder het beroepsgeheim van de vertrouwenspersoon Genemuiden en is vertrouwelijk en anoniem.

De vertrouwenspersoon in Zwolle, die problemen op de werkvloer bespreekt om de medewerker met een fijn gevoel naar haar werk te laten gaan.

Voordelen extern vertrouwenspersoon Genemuiden

Het aanstellen en het tot beschikking hebben van een extern vertrouwenspersoon in Genemuiden heeft vele voordelen:

  1. Inschakelen van een vertrouwenspersoon Genemuiden zorgt dat werknemers die problemen ervaren op werk voor oplossingen kiezen als ziekmelding of ongeoorloofd verzuim.
  2. Inschakelen van een vertrouwenspersoon Genemuiden voorkomt grote escalatie bij onderlinge conflicten.
  3. Inschakelen van een vertrouwenspersoon Genemuiden zorgt voor het bevorderen van een veilige bedrijfscultuur.
  4. Inschakelen van een vertrouwenspersoon Genemuiden zorgt dat de werkgever op een kostenbesparende manier voldoet aan de Arbowet en transparant is in de uitvoering hiervan.
  5. Inschakelen van een vertrouwenspersoon Genemuiden zorgt dat de werkgever inzicht krijgt in sociale ontwikkelingen binnen de organisatie.

Waarmee kan ik u verder helpen?

De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending