Vertrouwenspersoon
Emmen

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Als werkgever wilt u ongeoorloofd verzuim en de financiële gevolgen voorkomen. Bovendien is het belangrijk dat werknemers zich veilig voelen op de werkvloer om een prettige werksfeer en de arbeidsproductiviteit te behouden. Daarom wordt een wetswijzing behandeld die werkgevers verplicht een vertrouwenspersoon in te huren en aandacht te besteden aan het bevorderen van welzijn van uw werknemers en het voorkomen van ongewenste omgangsvormen en integriteit op de werkvloer.  

U kunt een extern vertrouwenspersoon inhuren in Emmen om hiervoor te zorgen. Werknemers kunnen in gesprek gaan met dit aanspreekpunt als ze problemen willen bespreken die door belangenverstrengeling niet met de werkgever of andere collega’s besproken kunnen worden. Of als ze anoniem verhaal willen doen en advies willen over een werksituatie.

Vertrouwensgesprekken in Emmen

De vertrouwensgesprekken kunnen gaan over integriteitsschending, zoals valsheid in geschrifte, werkweigering en ongeoorloofd verzuim. Maar ook over ongewenste omgangsvormen, zoals discriminatie op de werkvloer, psychosociale arbeidsbelasting en buitensluiting. De externe vertrouwenspersoon Emmen helpt met het analyseren van het probleem en brengt de oplossingsroutes in kaart. Zo kan de werknemer zelf beslissen hoe hij het probleem wil aanpakken. Doordat de vertrouwenspersoon anoniem geregistreerde meldingen met u deelt, blijft u op de hoogte van de sociale cultuur binnen uw bedrijf. Bovendien geeft de vertrouwenspersoon advies, zodat toekomstige incidenten beperkt blijven.

Een foto van de kaart van Emmen

Informatie werkgevers

Wanneer sprake is van ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties op de werkvloer kan uw werknemer verzuimen. Om dit te voorkomen, kunt u een extern vertrouwenspersoon in Emmen aanstellen. De vertrouwenspersoon luistert naar het probleem van uw werknemers, geeft advies en biedt begeleiding tijdens de gekozen oplossingsroute. Hierdoor brengt u sociale rust in uw bedrijf, beperkt u verzuimkosten en voldoet u op een kostenbesparende manier aan de huidige wet- en regelgeving van de Arbowet.

Informatie werknemers

Als u niet weet hoe u om moet gaan met de ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties, kunt u in gesprek gaan met een extern vertrouwenspersoon in Emmen. Samen bekijken jullie de situatie en bespreken jullie hoe jullie het probleem gaan aanpakken. Alles wat wordt besproken, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk en anoniem.

Over AndereWending

Op basis van de Arbowet bent u vanaf 2023 verplicht om een vertrouwenspersoon aangesteld te hebben, werknemers een veilige werkomgeving te bieden en welzijn te bevorderen. In een risico inventarisatie en evaluatie voorbeeld (RI&E) en beleid voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid) dient u aan te tonen hoe u deze verplichting nakomt. Voldoe gemakkelijk aan deze wet- en regelgeving door samen te werken met een extern vertrouwenspersoon Emmen.  Alle externe vertrouwenspersonen van AndereWending zijn gecertificeerd, opgeleid voor ongewenste omgangsvormen en integriteit, lid van de LVV, geregistreerd bij CRP en hebben kennis van relevante sociale wetgeving. De vertrouwenspersonen in Emmen begeleiden werknemers op een professionele manieren zijn gemakkelijk te benaderen. Wilt u meer weten over externe vertrouwenspersonen in Emmen? Lees hier verder.

Voordelen extern vertrouwenspersoon Emmen

Het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon in Emmen biedt vele voordelen. Zo geeft onze gecertificeerde vertrouwenspersoon in Emmen u overzicht in de sociale ontwikkeling binnen uw bedrijf, beperkt hij of zij conflicten, zorgt de vertrouwenspersoon ervoor dat verzuimkosten verminderen en de prettige werksfeer behouden blijft. Daarnaast voldoet u door een samenwerking met een extern vertrouwenspersonen Emmen gemakkelijk aan de huidige wet- en regelgeving.