Vertrouwenspersoon
Emmeloord

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Ziekteverzuim onder werknemers is in 2022 historisch hoog en dit percentage blijft de komende jaren stijgen. Met name normvervaging en psychosociale arbeidsbelasting veroorzaken de hoge verzuimcijfers. 20 procent van de werknemers binnen het MKB geeft aan dagelijks ongewenst gedrag te ervaren op het werk en 33 procent van de werknemers binnen het MKB verzuimt vervolgens door psychische klachten. Daarom wordt een wetswijzing behandeld die werkgevers verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen om verzuim te beperken en een veilige werkomgeving te bevorderen.

Extern vertrouwenspersoon mkb Emmeloord

Een extern vertrouwenspersoon mkb in Emmeloord biedt uitkomst om uitval en ongeoorloofd verzuim van werknemers te beperken en financiële gevolgen te voorkomen. De onafhankelijke vertrouwenspersoon mkb dient als aanspreekpunt waar werknemers problemen kunnen melden. Door belangenverstrengeling en machtsverhoudingen kunt u problemen zelf vaak niet met uw werknemers bespreken. 

Een externe vertrouwenspersoon mkb van AndereWending luistert en zoekt samen met uw werknemer een passende oplossing voor het probleem. Elk jaar krijgt u een overzicht met anoniem geregistreerde meldingen, waardoor u overzichtelijk beeld krijgt van uw bedrijfscultuur en spelende onderwerpen op de werkvloer.

Een foto van de kaart van Emmeloord

Vertrouwensgesprekken Emmeloord

Gesprekken die een vertrouwenspersoon mkb voert kunnen gaan over integriteit, ongewenst gedrag, maar ook over irritaties die spelen op de werkvloer. Denk hierbij aan ongeoorloofd verzuim, discriminatie op de werkvloer, diefstal op het werk of ongepaste omgangsvormen hanteert.  

Als een werknemer met uw vertrouwenspersoon mkb in gesprek gaat, helpt hij of zij met het analyseren van het probleem en het in kaart brengen van de oplossingsroutes. Zo kan de werknemer zelf beslissen hoe we de kwestie gaan aanpakken. Doordat onze vertrouwenspersonen ondernemingservaring en geheimhoudingsplicht hebben, kunt u uiteraard ook zelf in gesprek gaan met onze vertrouwenspersoon mkb over meer inhoudelijke situaties.

Over AndereWending

Het is de missie van AndereWending om klanten te ondersteunen door het aanspreekpunt te zijn voor werknemers. Zo kunnen problemen gemakkelijk worden besproken, wordt verzuim beperkt en blijft de productiviteit en prettige werksfeer binnen het bedrijf behouden. Vertrouwenspersonen mkb in Emmeloord richten zich op persoonlijke begeleiding waarin laagdrempeligheid en professionaliteit voorop staan. Klanten kunnen rekenen op een individuele aanpak met een positief resultaat. Wilt u meer weten over externe vertrouwenspersonen mkb in Emmeloord of het team van AndereWending? Lees hier verder.

Voordelen extern vertrouwenspersoon mkb in Emmeloord

Als werkgever bent u op basis van de Arbowet vanaf 2023 verplicht om een vertrouwenspersoon in te huren, werknemers een veilige werkomgeving te bieden en welzijn te bevorderen. Voor werknemers is het belangrijk om een zichtbaar, onafhankelijk en extern aanspreekpunt binnen de organisatie te hebben, waar ze anoniem naar toe kunnen gaan om werkproblemen te bespreken.

 

Het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon van AndereWending biedt dus vele voordelen:

  1. Samen met de vertrouwenspersoon mkb stelt u de door de Arbowet verplicht gestelde risico-inventarisatie en -evaluatie op. Hierin brengt u risico’s op de werkvloer in kaart en bespreekt u hoe u de risico’s wil gaan beperken.
  2. Samen met de vertrouwenspersoon mkb stelt u het door de Arbowet verplicht gestelde PSA-beleid op. Hierin wordt psychosociale arbeidsbelasting (alle werkfactoren die stress kunnen veroorzaken) aangetoond en beleid gevoerd om dit te beperken.
  3. Door het aanstellen van een vertrouwenspersoon mkb voldoet u op een kostenbesparende manier aan alle wet- en regelgeving en bent u volkomen transparant in de uitvoering hiervan.
  4. Door het aanstellen van een vertrouwenspersoon mkb krijgt u inzicht van sociale ontwikkelingen binnen het bedrijf, doordat de vertrouwenspersoon mkb anoniem geregistreerde meldingen overzichtelijk in kaart brengt.
  5. Samen met de vertrouwenspersoon mkb creëert u een veilige en prettige werkomgeving voor uw werknemers, waardoor u uitval en verzuim beperkt.