Vertrouwenspersoon
Dronten

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Als werkgever wilt u ongeoorloofd verzuim en uitval voorkomen. U wilt dat werknemers zich veilig voelen op de werkvloer en dat een prettige werkcultuur behouden blijft. Als werkgever bent u op basis van de Arbowet zelfs verplicht om psychosociale arbeidsbelasting te beperken en/of voorkomen. Door een extern vertrouwenspersoon mkb Dronten aan te stellen kunt u ongewenst gedrag en integriteitskwesties op de werkvloer terugdringen en een veilige werkomgeving bevorderen.

Extern vertrouwenspersoon mkb Dronten

Een extern vertrouwenspersoon mkb in Dronten helpt om verzuim te beperken en een veilige werkomgeving te bevorderen, door problemen vroegtijdig aan te kaarten en uit te spreken. Hierdoor brengt u sociale rust in uw bedrijf en voldoet u op een kostenbesparende manier aan de huidige wet- en regelgeving. Bovendien krijgt u een duidelijk overzicht van anoniem geregistreerde meldingen, zodat u op de hoogte bent van wat alles wat speelt binnen uw bedrijf.

Een foto van de kaart van Dronten

Belangenverstrengeling

Als werkgever kunt u niet altijd alles zien en bent u niet altijd de juiste gesprekspartner als er sprake is van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Door belangenverstrengeling en machtsverhoudingen is het daarom lastiger om problemen die binnen het bedrijf spelen te bespreken met u, collega’s of een intern vertrouwenspersoon. U kunt dan een extern vertrouwenspersoon mkb in Dronten inschakelen. De vertrouwensgesprekken kunnen gaan over integriteit, ongewenst gedrag, maar ook over irritaties die spelen op de werkvloer. De externe vertrouwenspersoon in Dronten helpt met het analyseren van het probleem en het in kaart brengen van de oplossingsroutes. Zo kan de werknemer zelf beslissen hoe hij de kwestie wil aanpakken.

Creëer een veilige werkomgeving

Ook uw werknemers moeten voor hun eigen veiligheid en gezondheid zorgen. Aangezien meldingen vaak om ingewikkelde situaties en tegenstrijdige belangen gaan, is uw vertrouwenspersoon mkb van AndereWending regelmatig aanwezig in uw bedrijf. De regelmaat van het bezoek helpt om de ri en e en het PSA-beleid uit te voeren en de werknemers leren uw vertrouwenspersoon op deze manier goed kennen. Dit is belangrijk om open met elkaar in gesprek te kunnen gaan.

Over AndereWending

Externe vertrouwenspersonen van AndereWending zijn gecertificeerd voor ongewenste omgangsvormen en integriteit, lid van de LVV, geregistreerd bij CRP en hebben kennis van relevante sociale wetgeving. De vertrouwenspersonen mkb in Dronten bieden begeleiding waarin de menselijke maat en laagdrempeligheid voorop staan. Zij gaan uit van de sterke punten van de mens waarbij eigen verantwoordelijkheid een uitgangspunt is. Klanten van AndereWending kunnen rekenen op een individuele aanpak met een positief resultaat. Wilt u meer weten over externe vertrouwenspersonen mkb in Dronten?Lees hier verder.

Voldoe gemakkelijk aan de wet- en regelgeving

Voldoe aan de wet- en regelgeving door een extern vertrouwenspersoon mkb in Dronten aan te stellen. Hij of zij helpt u ook graag bij het opstellen van een PSA-beleid en RI&E. Hieronder de wet- en regelgeving van de Arbowet simpel op een rij:

  1. Elke organisatie vanaf 1 werknemer is wettelijk verplicht een beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid) te hebben
  2. Elke organisatie vanaf 1 werknemer is wettelijk verplicht een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) op te stellen
  3. Elke organisatie met meer dan 25 werknemers moet de RI&E laten toetsen door een gecertificeerde Arbodienst of Arbodeskundige
  4. Elke organisatie met meer dan 50 werknemers is verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen
  5. Elke organisatie tot 50 werknemers is vanaf 2023 verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen

Waarmee kan ik u verder helpen?

De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending