Vertrouwenspersoon
Drenthe

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Volgens de Arbowet dragen werkgevers de verantwoordelijkheid om psychosociale arbeidsbelasting te verminderen. Onder deze noemer vallen alle factoren die stress op de werkplek teweegbrengen. Met het doel ongewenst gedrag en integriteitskwesties in de werkomgeving aan te pakken en een veilige werkplek te bevorderen, wordt een wetswijziging besproken die iedere werkgever verplicht om een ervaren (externe) vertrouwenspersoon aan te stellen.

Een extern vertrouwenspersoon Drenthe voor het mkb is het aanspreekpunt voor werknemers die problemen op de werkplek anoniem willen aankaarten en bespreken. Gesprekken kunnen betrekking hebben op ongewenste omgangsvormen, zoals discriminatie of agressie op de werkvloer, seksuele intimidatie of geschillen tussen collega's. Ze kunnen eveneens gaan over inbreuken op integriteit, zoals vermoedens van diefstal, onprofessioneel gedrag, mogelijk gebruik van verdovende middelen of werkweigering.

Extern vertrouwenspersoon mkb Drenthe

Opzoek naar gecertificeerde externe vertrouwenspersonen in Drenthe voor het mkb om aan de verplichtingen van de Arbowet te voldoen? Onze externe vertrouwenspersonen in Drenthe zijn betrokken, snappen uw bedrijfscultuur en werken lokaal. Er is altijd een vertrouwenspersoon bij u in de buurt die bij uw bedrijf past.

De peperbus in Zwolle, waar de vertrouwenspersoon mkb is gevestigd

Zorg voor een veilige en prettige werkplek

De omgang met collega's, leidinggevenden en/of klanten kan invloed hebben op de mentale gezondheid van medewerkers. Zodra dit gepaard gaat met ongewenste omgangsvormen n of schendingen van integriteit, kunnen stress, prikkelbaarheid, slaapproblemen, concentratiestoornissen en verminderde motivatie het gevolg zijn.

Onze vertrouwenspersoon in Drenthe, gespecialiseerd in het mkb, leggen de focus op begeleiding met een persoonlijke aanpak en laagdrempelige benadering. We benaderen elk individu vanuit hun sterke punten en hechten waarde aan eigen verantwoordelijkheid. Wilt u meer ontdekken over externe vertrouwenspersonen in Drenthe of meer te weten komen over het team van AndereWending? Lees hier verder.

Voor de werkgever

In geval van ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties op de werkvloer kan een werknemer zich ziek melden. Ziekteverzuim van slechts één werknemer kost de werkgever gemiddeld €250,- per dag. Om financiële impact te verminderen, kunt u een externe vertrouwenspersoon in Drenthe inschakelen. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft advies voor een interne oplossingsroutes en biedt begeleiding gedurende dit proces. Door een externe vertrouwenspersoon in Drenthe in te zetten voor uw organisatie, wordt sociale rust bevordert en wordt op een kosteneffectieve manier aan de actuele wet- en regelgeving van de Arbowet voldaan.

Voor de werknemer

Het is van belang om binnen de organisatie een zichtbaar, onafhankelijk en extern aanspreekpunt te hebben waar je anoniem werkgerelateerde kwesties kunt bespreken. Indien je niet zeker weet hoe je moet omgaan met ongewenste omgangsvormen of integriteitsschending op de werkvloer, biedt een externe vertrouwenspersoon Drenthe voor het mkb uitkomst. Gezamenlijk analyseren jullie de situatie en wordt besproken of en hoe de kwestie aangepakt moet worden. Alles wat besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim van vertrouwenspersoon Drenthe en blijft vertrouwelijk en anoniem.

De vertrouwenspersoon in Zwolle, die problemen op de werkvloer bespreekt om de medewerker met een fijn gevoel naar haar werk te laten gaan.

Voordelen extern vertrouwenspersoon Drenthe

Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht om werknemers een veilige werkomgeving te bieden, welzijn te bevorderen en aan te tonen hoe je aan deze verplichting voldoet via een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en beleid voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid).

Het inzetten van een extern vertrouwenspersoon in Drenthe biedt talloze voordelen:

  1. Het voorkomt dat werknemers alternatieve stappen zoals ziekmelding, ontslag of media-inschakeling overwegen
  2. Het vermindert escalaties bij interne conflicten doordat een vertrouwenspersoon problemen tijdig aanpakt.
  3. Het behoudt een aangename bedrijfscultuur door het creëren van een veilige werkplek.
  4. Het stelt de werkgever in staat om op een kostenbesparende manier te voldoen aan wet- en regelgeving (conform de Arbowet) en transparant te zijn in de uitvoering.
  5. Het biedt de werkgever inzicht in sociale ontwikkelingen binnen het bedrijf doordat de vertrouwenspersoon anonieme meldingen overzichtelijk registreert.