Vertrouwenspersoon
Drachten

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Langdurig verzuim binnen MKB komt in 33 procent van de gevallen door psychische klachten. Vervolgens duurt het gemiddeld 293 dagen voordat werknemers die verzuimen door psychische klachten herintreden. Om psychisch verzuim en uitval te voorkomen, ongewenst gedrag op de werkvloer terug te dringen en een veilige werkomgeving te bevorderen wordt het initiatiefwetsvoorstel besproken om iedere werkgever vanaf 2023 te verplichten een deskundig en ervaren vertrouwenspersoon aan te stellen.

Extern vertrouwenspersoon mkb Drachten

Door belangenverstrengeling en machtsverhoudingen kunnen werknemers werkgerelateerde problemen vaak niet met de directie of collega's bespreken. Een extern vertrouwenspersoon mkb in Drachten dient als veilig en vertrouwd aanspreekpunt binnen de organisatie. De externe vertrouwenspersoon mkb in Drachten zal regelmatig (op afspraak) op de werkvloer aanwezig zijn om laagdrempeligheid te bevorderen en zorgt ervoor dat problemen vroegtijdig besproken worden, waardoor verzuim en financiële gevolgen beperkt blijven.

Een foto van de kaart van Drachten

Gecertificeerd extern vertrouwenspersoon

Wanneer je niet weet hoe je een vervelende werksituatie het beste kunt aanpakken, kun je een extern vertrouwenspersoon in Assen inschakelen. Jullie bekijken samen de situatie en bespreken hoe je de kwestie gaat aanpakken, zodat je met een prettig gevoel naar het werk blijft gaan. De externe vertrouwenspersoon van AndereWending doet niet aan waarheidsbevinding en alles wat wordt besproken is vertrouwelijk en anoniem.

Psychosociale arbeidsbelasting

Op basis van de Arbowet zijn werkgevers verantwoordelijk beleid te voeren om fysieke en psychosociale arbeidsbelasting beperken. Dit zijn alle werkfactoren die stress veroorzaken. Door een extern vertrouwenspersoon mkb in uw bedrijf aan te stellen, zorgt u voor een zichtbaar aanspreekpunt voor werknemers en wordt de veilige werkomgeving en arbeidsproductiviteit bevordert. Wilt u meer weten over externe vertrouwenspersoon mkb in Drachten of de vertrouwenspersonen van AndereWending? Lees hier verder.

Risico inventarisatie en evaluatie

Op basis van de Arbowet bent u als werkgever verplicht om een vertrouwenspersoon te hebben, werknemers een veilige werkomgeving te bieden, welzijn te bevorderen en door middel van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en een beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid) aan te tonen hoe u deze verplichting nakomt. Voldoe gemakkelijk aan deze wet- en regelgeving door samen te werken met een extern vertrouwenspersoon mkb in Drachten.

De RI&E en het PSA-beleid zijn de basis van de aanpak van onze externe vertrouwenspersoon mkb in Drachten. De vertrouwenspersoon mkb zorgt voor een veilige werkomgeving, zorgt dat risico’s beperkt blijven en het PSA-beleid uitgevoerd wordt. Bovendien voldoet u door de samenwerking met een extern vertrouwenspersoon mkb in Drachten transparant aan de Arbeidsomstandighedenwet en beperkt u financiële gevolgen.

Voordelen extern vertrouwenspersoon Drachten

  1. Voorkomen dat werknemers voor andere routes als ziekmelding of ontslag kiezen
  2. Voorkomen van escalatie van problemen, doordat kwesties vroegtijdig besproken en aangepakt worden
  3. Zorgen dat iedereen met een prettig gevoel naar werk blijven gaan, door het     creëren van een veilige werkplek
  4. Zorgen dat u op een kostenbesparende manier voldoet aan de wet- en regelgeving
  5. Overzicht van uw bedrijfscultuur, doordat u de vertrouwenspersoon anoniem geregistreerde meldingen analyseert en met u bespreekt