Vertrouwenspersoon
Assen

Lees meer
De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending

Volgens de Arbowet heeft u als werkgever de verantwoordelijkheid om psychosociale arbeidsbelasting te beperken en/of voorkomen en een veilige werkomgeving te bevorderen.

Een ervaren en extern vertrouwenspersoon mkb Assen gaat vroegtijdig met uw werknemers in gesprek om problemen op de werkvloer aan te kaarten en uit te spreken. Gesprekken kunnen gaan over ongewenst gedrag, zoals buitensluiten, discrimineren en onderlinge ruzies. Maar ook over integriteitsschending, zoals vermoeden van diefstal, valsheid in geschrifte of het overtreden van gedragsregels.

Extern vertrouwenspersoon mkb Assen

De externe vertrouwenspersoon mkb Assen handelt professioneel, is onafhankelijk en doet niet aan waarheidsbevinding. Hierdoor is de externe vertrouwenspersoon een veilig en vertrouwd aanspreekpunt voor werknemers en worden kwesties besproken die door belangenverstrengeling niet door de directie of het management behandeld kunnen worden. Alles wat besproken wordt valt onder het beroepsgeheim en is anoniem en vertrouwelijk.

Een foto van de kaart van Assen

Voor werknemers

Wanneer je niet weet hoe je een vervelende werksituatie het beste kunt aanpakken, kun je een extern vertrouwenspersoon in Assen inschakelen. Jullie bekijken samen de situatie en bespreken hoe je de kwestie gaat aanpakken, zodat je met een prettig gevoel naar het werk blijft gaan. De externe vertrouwenspersoon in Assen van AndereWending doet niet aan waarheidsbevinding en alles wat wordt besproken is vertrouwelijk en anoniem.

Voor werkgevers

De ri en e en het psa beleid zijn de basis van de aanpak van de externe vertrouwenspersonen Assen van AndereWending. Doordat onze externe vertrouwenspersoon regelmatig (op afspraak) aanwezig zal zijn op de werkvloer, zorgt hij of zij ervoor dat het PSA-beleid wordt uitgevoerd. Ook leren werknemers de vertrouwenspersoon zo goed kennen, waardoor de drempel om een probleem te bespreken kleiner wordt.

Een straat in Assen. AndereWending is de vertrouwenspersoon in Assen voor mkb bedrijven.

Over AndereWending

Externe vertrouwenspersonen van AndereWending bieden begeleiding waarin de menselijke maat en laagdrempeligheid voorop staat. We gaan uit van de sterke punten van de mens, waarbij eigen verantwoordelijkheid een uitgangspunt is. Onze klanten kunnen rekenen op een individuele aanpak met een positief resultaat. Wilt u meer weten over externe vertrouwenspersonen in Assen of het team van AndereWending? Lees hier verder.

Over AndereWending

Het is onze missie om bedrijven te ondersteunen door het aanspreekpunt te zijn voor werkgevers en werknemers. Wij zorgen dat problemen op een laagdrempelige manier bespreekbaar worden gemaakt, waardoor de productiviteit en prettige werksfeer binnen het bedrijf behouden blijven.

Wij geloven dat mensen hun eigen problemen kunnen oplossen, maar merken dat dit steeds minder gebeurt. Wij brengen hier verandering in door actief te luisteren en uit te gaan van sterke punten van de mens, waarbij eigen verantwoordelijkheid een uitgangspunt is.

De vertrouwenspersoon in Assen, die problemen op de werkvloer bespreekt om de medewerker met een fijn gevoel naar haar werk te laten gaan.
Twee medewerkers zijn in gesprek met de vertrouwenspersoon mkb in Assen.

Voordelen extern vertrouwenspersoon mkb Assen

Het tot beschikking hebben van een extern vertrouwenspersoon in Assen biedt vele voordelen:

  1. Het voorkomt dat werknemers voor alternatieve routes als ziekmelding of ontslag kiezen of naar de media stappen met bepaalde kwesties
  2. Het voorkomt grote escalatie bij onderlinge conflicten, doordat een vertrouwenspersoon kwesties vroegtijdig aankaart en bespreekt
  3. Het zorgt ervoor dat werknemers met plezier naar hun werk blijven gaan, doordat een veilige werkplek gecreëerd wordt en een prettige werksfeer behouden blijft
  4. Het zorgt ervoor dat de werkgever op een kostenbesparende manier voldoet aan de wet- en regelgeving (conform de Arbowet) en volkomen transparant is in de uitvoering hiervan
  5. Het zorgt ervoor dat de werkgever inzicht krijgt van sociale ontwikkelingen binnen het bedrijf, doordat de vertrouwenspersoon anoniem geregistreerde meldingen overzichtelijk in kaart brengt
  6. Het zorgt ervoor dat de werkgever op een kostenbesparende manier voldoet aan de wet- en regelgeving van de Arbowet en volkomen transparant is in de uitvoering hiervan
  7. Het zorgt ervoor dat de werkgever inzicht krijgt van sociale ontwikkelingen     binnen zijn bedrijf, doordat de vertrouwenspersoon anoniem geregistreerde meldingen overzichtelijk in kaart brengt

Waarmee kan ik u verder helpen?

De koffietafel van de illustratie van het bedrijf Andere Wending
De fictieve vertrouwenspersoon op de website van Andere Wending